danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 09:36:35 Ngày 21/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 286/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 08/02/2022
Trích yếu : Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội