TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 06/05/2020 GMT+7
Lược sử Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) và các đơn vị tiền thân gắn liền với lịch sử phát triển của ngành ngoại ngữ và sự lớn mạnh không ngừng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

 

 

Hồ Chủ tịch đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên (03/1960)

Ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc, Đảng và Chính Phủ đã cho thành lập một cơ sở Ngoại ngữ dạy tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Anh. Đó là cơ sở dạy và học ngoại ngữ đầu tiên của nước ta do chính quyền cách mạng xây dựng.

Năm 1955, một năm sau khi hoà bình lập lại, trước nhu cầu của việc dạy và học Ngoại ngữ – phục vụ cho công cuộc xây dựng miền Bắc XHCN và đấu tranh thống nhất nước nhà, Nhà nước đã quyết định mở lớp đào tạo phiên dịch tiếng Nga và tiếng Trung Quốc đặt tại khu học xá Đông Dương (phường Bách Khoa hiện nay) và sau đó chuyển thành Trường Ngoại ngữ Bạch Mai. Năm 1958 Trường Ngoại ngữ Bạch Mai được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trở thành Khoa Ngoại ngữ nhằm đào tạo giáo viên dạy ngoại ngữ cho các trường phổ thông ở miền Bắc Việt Nam. Lúc đầu mới thành lập, Khoa Ngoại ngữ gồm 3 phân khoa: Tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, năm 1962 mở phân Khoa tiếng Pháp.

Năm 1963, 4 phân khoa trở thành 4 khoa: Khoa Nga văn, Khoa Anh văn, Khoa Trung văn và Khoa Pháp văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thời kỳ này việc đào tạo giáo viên ngoại ngữ tuy đã có điều kiện phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của xã hội và ngành giáo dục. Trước tình hình đó việc thành lập một Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ đã trở thành tất yếu khách quan, một đòi hỏi cấp bách của xã hội.

Ngày 10 tháng 7 năm 1967, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trực tiếp gặp các cán bộ lãnh đạo và một số cán bộ giảng dạy ngoại ngữ. Trong buổi gặp này, Thủ tướng đã chỉ thị rõ: “Trong trình độ phổ thông của giáo dục phải có trình độ phổ thông về Ngoại ngữ’, đồng thời nhấn mạnh “Vì vị trí nước ta, vị trí quốc tế của nước ta đòi hỏi chúng ta phải có rất nhiều người thực sự giỏi tiếng nước ngoài”. Như vậy, mục tiêu chiến lược lâu dài của Đảng bộ và Nhà trường đã được Nhà nước ta chính thức xác định.

Tiếp theo đó, ngày 14 tháng 8 năm 1967, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký quyết định số 128/CP thành lập Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội trên cơ sở 4 Khoa: Nga văn, Anh văn, Trung văn và Pháp văn được tách ra từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nhiệm vụ chính trị của Nhà trường được Thủ tướng Chính Phủ giao cho là đào tạo giáo viên ngoại ngữ cho các trường phổ thông cấp II, III của cả nước.

Việc thành lập Trường ĐHSPNNHN là bước phát triển tất yếu của ngành giáo dục, đáp ứng nhu cầu cấp bách về ngoại ngữ của xã hội, đã tạo những tiền đề vật chất và tổ chức quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu là đào tạo giáo viên ngoại ngữ, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.

Đó là một thuận lợi đặc biệt, một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sự trưởng thành nhanh chóng của Nhà trường, khẳng định vị trí của ngành ngoại ngữ trong xã hội hiện đại. Cùng với sự ra đời của Trường ĐHSPNNHN, Đảng bộ được thành lập để thực hiện sứ mệnh lãnh đạo Nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao phó, từ đây từng bước đi lên của Nhà trường luôn gắn liền với sự trưởng thành và phát triển của Đảng bộ.

Mục tiêu hành động của Đảng bộ và Nhà trường không thay đổi trong suốt hơn nửa thế kỷ qua là đào tạo cán bộ ngoại ngữ có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song, ở mỗi thời kỳ, mục tiêu này có những đặc điểm riêng gắn chặt với yêu cầu phát triển của xã hội nói chung và của Ngành giáo dục nói riêng.

Thời kỳ 1955 – 1958: Đảng bộ trường cán bộ Ngoại ngữ Bạch Mai (Khu học xá Trung ương), gồm các tổ đảng được thành lập dưới sự phụ trách của đồng chí Trần An – Phó bí thư chi bộ lâm thời.

Thời kỳ 1958 – 1967: Bốn phân khoa Nga văn, Anh văn, Trung văn và Pháp văn trở thành 4 phân khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Lịch sử đảng bộ nhà trường gắn với lịch sử Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thời kỳ 1967 – 1975: Ngày 14/8/1967, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định số 128/CP thành lập Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Giai đoạn này, Trường vừa sơ tán, xây dựng cơ sở ban đầu, vừa tiến hành đào tạo giáo viên ngoại ngữ phục vụ yêu cầu phát triển Ngoại ngữ và công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thời kỳ 1975 – 1993: Đảng bộ đổi mới phương thức lãnh đạo Nhà trường, tạo dựng các điều kiện thực hiện hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học thời kỳ mới.

Thời kỳ từ 1993 đến nay: Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường đi vào ổn định, có nhiều đóng góp cho xã hội và cho Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, xứng đáng là một trong những thành viên đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội và từng bước hòa nhập vào khu vực và thế giới.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.

Trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. Trường phát triển theo định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao. Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

Trên cơ sở phân tích vị trí, vai trò của cách mạng nước ta trong phong trào cách mạng thế giới, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta từ lâu đã thấy rõ tầm quan trọng của việc trang bị tiếng nước ngoài cho thế hệ trẻ.

 

 

 Lệ Thuỷ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược