TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 16:04:31 Ngày 06/07/2023 GMT+7
Cơ cấu và tỉ trọng ngành nghề lĩnh vực kỹ thuật công nghệ trong ĐHQGHN phát triển mạnh
Ngày 05/7/2023, tại Hòa Lạc đã diễn ra Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021. GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN chủ trì phiên họp.

Tham dự có Ban Giám đốc ĐHQGHN cùng các thành viên Hội đồng và một số nhà khoa học.

Về tình hình triển khai nhiệm vụ, chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2023 của ĐHQGHN, Trưởng ban Khoa học - Công nghệ Vũ Văn Tích cho biết, thời gian qua, ĐHQGHN đã ban hành các cơ chế, chính sách quản lý hoạt động KH&CN, tạo hành lang pháp lý và phát triển sản phẩm KH&CN như: Quy định về quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN; Hướng dẫn về phát triển và ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh; Chính sách hỗ trợ công bố quốc tế; Quy định về công nhận, quản lý và phát triển phòng thí nghiệm/trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN. Đặc biệt, ngày 08/02/2022, ĐHQGHN ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN, giai đoạn 2021-2030. Đây là văn bản pháp lý hết sức quan trọng nhằm định hướng phát triển KH&CN của ĐHQGHN trong thời gian tới lên một tầm cao mới, đồng thời là đột phá chiến lược để phát triển ĐHQGHN trở thành đại học thông minh, đổi mới sáng tạo.

ĐHQGHN cũng đã ban hành chủ trương hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học trẻ. Đây là một trong những chính sách đột phá nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ khoa học trẻ yên tâm công tác, tập trung vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học để tăng số lượng, chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, góp phần gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN.

Trong giai đoạn mới, ĐHQGHN tiếp tục thực hiện các chính sách hiệu quả đã được thực thi. Trong đó, các nhà khoa học được ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển, đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm cho nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện dòng sản phẩm KH&CN ưu tiên của ĐHQGHN; được tạo điều kiện tiếp cận thông tin, cơ sở dữ liệu về KH&CN để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

Về tình hình triển khai hoạt động đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2023, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đào tạo Nguyễn Anh Tuấn cho biết, vừa qua, ĐHQGHN đã ban hành 03 quy chế đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại ĐHQGHN để phù hợp với các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các quy định này có nhiều điểm mới, cần sự hướng dẫn cụ thể của ĐHQGHN và sự chủ động, tích cực triển khai của các đơn vị đào tạo để kịp thời áp dụng cho các khóa tuyển sinh năm 2023. Việc triển khai đào tạo cho sinh viên năm thứ nhất tại Hòa Lạc từ năm học 2022-2023 cần rất nhiều nỗ lực, sự phối hợp hợp tác giữa các đơn vị, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp.

Trong nửa đầu năm 2023, ĐHQGHN đã mở mới 05 CTĐT đại học, 03 CTĐT thạc sĩ và 04 CTĐT tiến sĩ. ĐHQGHN đã xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của ĐHQGHN, trong đó xác định 4.405 chỉ tiêu của 07 đơn vị đào tạo sẽ học tại cơ sở Hòa Lạc. Trường THPT Khoa học Giáo dục, thuộc Trường ĐH Giáo dục cũng tuyển sinh lớp 10 khóa đầu tiên học tập tại Hòa Lạc với 450 chỉ tiêu. Hiện nay, tất cả các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN đều đang tích cực triển khai hoạt động tuyển sinh và chuẩn bị cho hoạt động xét tuyển đại học theo kế hoạch chung của ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tới, ĐHQGHN tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đào tạo cho hơn 5.000 học sinh, sinh viên tại cơ sở Hòa Lạc và tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 chào mừng 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN; Hoàn thành hoạt động điều chỉnh, bổ sung và ban hành các CTĐT đại học, thạc sĩ và tiến sĩ phù hợp với các quy chế và hướng dẫn mới; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đào tạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận một số nội dung: Báo cáo một số ngành/chuyên ngành đào tạo do các đơn vị đào tạo đề xuất; Báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các văn bản pháp luật và đề xuất, kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo của các Trường THPT thuộc ĐHQGHN; Đề án thí điểm đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN; Đề án chương trình giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy năm thứ nhất học tập tại Hòa Lạc.

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đánh giá, các hoạt động của ĐHQGHN trong 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều khởi sắc. Các định hướng mới trong đào tạo những năm qua đã đáp ứng nhu cầu xã hội. Cơ cấu ngành nghề và tỉ trọng ngành nghề lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ở các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN phát triển mạnh. Các ngành khoa học cơ bản cũng có bước tiến, chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. ĐHQGHN cũng chú trọng tới các chính sách học bổng dành cho người học, đa dạng đầu ra và khả năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Giám đốc Lê Quân cho biết, ĐHQGHN đang chỉ đạo các đơn vị đào tạo rà soát các CTĐT nhằm điều chỉnh sao cho bám sát nhu cầu xã hội, đồng thời tiến tới đào tạo cho sinh viên năng lực thích ứng để có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp tốt hơn.

Về tiềm lực KH&CN, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đề nghị đánh giá đầu tư theo mô hình quốc tế. Các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu cần cam kết sản phẩm nghiên cứu, ĐHQGHN cam kết đầu tư và đánh giá định kỳ 3 năm/lần để làm căn cứ hỗ trợ cấp kinh phí.

Giám đốc ĐHQGHN cũng đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục bàn thảo, cho ý kiến thống nhất về định hướng đầu tư phát triển khối trung học phổ thông ở ĐHQGHN, xác định rõ những nội dung đầu tư vun cao và nhóm khu vực cho thực hành sư phạm; định hướng quy hoạch phát triển lĩnh vực Khoa học sức khỏe tại Hòa Lạc. Các ý kiến của thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo sẽ được đưa ra bàn thảo và thông qua tại Hội đồng ĐHQGHN và Ban Thường vụ ĐHQGHN để thống nhất kế hoạch triển khai tới năm 2030 và những năm tiếp theo.

Kết luận phiên họp, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung các đề án một cách công phu, nghiêm túc, chất lượng của các ban chức năng, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Về KH&CN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để khai thác triệt để, có hiệu quả những chủ trương chính sách và cả những nguồn lực mới từ ĐHQGHN.

GS.TSKH Vũ Minh Giang đề nghị, trên cơ sở các trường trung học phổ thông chuyên hiện có, các đơn vị đào tạo rà soát, đánh giá lại để định hướng phát triển mô hình này cho phù hợp với yêu cầu mới. Bên cạnh đó, việc tổ chức lại các trường phổ thông, hình thành mô hình trường thực hành phổ thông liên cấp và trường thực hành hướng tới đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Về vấn đề nhân lực tham gia vào các CTĐT tiến sĩ ở các viện nghiên cứu thành viên, ĐHQGHN sẵn sàng tạo điều kiện cho những trường hợp đủ điều kiện và có nhu cầu chuyển ngạch từ nghiên cứu viên sang giảng viên để nâng cao số lượng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên tham gia mở ngành và giảng dạy các CTĐT tiến sĩ.

Về đề án giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất học tập tại Hòa Lạc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Vũ Minh Giang cho rằng, các đơn vị đào tạo có sinh viên năm thứ nhất học tập tại Hòa Lạc phải vào cuộc một cách tích cực trong việc xây dựng CTĐT, xây dựng nội dung giảng dạy hấp dẫn hơn, phong phú hơn.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo cũng đề nghị các thành viên Hội đồng nghiên cứu, xem xét thành lập trung tâm đào tạo trực tuyến thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục có nhiệm vụ phối kết hợp với các đơn vị đào tạo chuyên môn triển khai và vận hành mô hình đào tạo trực tuyến

>>> Các tin tức liên quan:

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN: hướng tới đào tạo toàn diện cho người học, đẩy mạnh sản phẩm khoa học công nghệ gắn với chuyển giao

- Đổi mới quản trị đại học đảm bảo sự phát triển bền vững

- ĐHQGHN sẽ triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh miền Nam

 Đăng An - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ