Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tập huấn đăng kí thông tin người học
Sáng 13/4/2011, ĐHQGHN tổ chức lớp Tập huấn Đăng kí thông tin người học của ĐHQGHN cho đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác học sinh sinh viên tại các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Tới dự có PGS.TS Phạm Trọng Quát, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

ĐHQGHN khởi động xây dựng Cổng thông tin điện tử nhằm tạo môi trường tích hợp để khai thác các thông tin, dịch vụ và ứng dụng trực tuyến cho người học và tất cả những ai quan tâm đến ĐHQGHN. Dữ liệu người học có liên quan đến quyền sử dụng các dịch vụ trên mạng và tất cả các ứng dụng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử, trong đó có các dịch vụ đăng kí thông tin, đăng kí người học, xem điểm, xem thông tin,… Dữ liệu người học cũng được dùng cho công tác quản lí người học tại ĐHQGHN.

Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS Phạm Trọng Quát nhấn mạnh, năm học 2010-2011, ĐHQGHN xác định nhiệm vụ trọng tâm là từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu chung. Đây là những bước đi làm thay đổi mạnh về tri thức, vì vậy mỗi cán bộ, sinh viên phải có nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng trong việc xây dựng chính phủ điện tử. Do đó, cơ sở dữ liệu phải đầy đủ thông tin và chính xác.

Tại buổi học, các học viên được nghe TS. Đào Kiến Quốc trình bày chuyên đề về cơ sở dữ liệu người học trong hệ thống thông tin và hướng dẫn sử dụng cổng đăng kí thông tin điện tử người học.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   |