Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chung sức thực hiện nhiệm vụ chiến lược
Chiều 12/9/2011, Trung tâm quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong năm học 2010 – 2011 và triển khai một số nhiệm vụ trong năm học 2011 – 2012.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, Trung tâm quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu ra đời đã đón bắt các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, là kết quả sự gặp gỡ giữa chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN với ý tưởng của các nhà khoa học. Phó Giám đốc ĐHQGHN đánh giá, năm học vừa qua, Trung tâm đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, góp phần đưa nghiên cứu khoa học đi vào thực tiễn đời sống. GS.TSKH Vũ Minh Giang lưu ý Trung tâm cần quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ và mức thu nhập của cán bộ là một trong nhiều chỉ số đánh giá năng lực của lãnh đạo đơn vị.
Thời gian tới, GS.TSKH Vũ Minh Giang yêu cầu Trung tâm quan tâm tới việc xây dựng chiến lược phát triển, tiếp tục khẳng định và phát triển trung tâm; chung sức thực hiện nhiệm vụ chiến lược; quan tâm khai phá một số ngành mới gắn biến đổi toàn cầu với khoa học bền vững; thực hiện nghiên cứu khoa học gắn với địa phương; kiện toàn tổ chức song hành cùng với đào tạo đội ngũ, tiến tới là một đơn vị nghiên cứu và đào tạo sau đại học chất lượng cao thuộc ĐHQGHN. 
PGS.TS Phạm VĂn Cự trình bày báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của Trung tâm quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   |