Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp để phát triển
Đó là phát biểu chỉ đạo của GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin, ĐHQGHN, chiều 25/9/2011.

Phó Giám đốc ĐHQGHN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc ổn định cơ cấu tổ chức và hoạt động chuyên môn đã có những thành quả ban đầu đáng khích lệ. Trung tâm đã tổ chức kết nối mạng thành công cho tất cả các đơn vị thuộc ĐHQGHN đóng trên địa bàn Hà Nội; Phối hợp với các đơn vị khác xây dựng webometric chuẩn, tạo hiệu ứng tốt cho việc xếp hạng đại học; Phần mềm 2.0 dành cho người học; Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN,...
GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh Trung tâm là đơn vị đầu tiên trong ĐHQGHN áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp để phát triển nên cần có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt. Đồng thời, Trung tâm cũng cần quan tâm đến việc bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế, hiệu quả công tác của cán bộ dựa trên kết quả công việc,…

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   |