Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
38 nhà giáo thuộc ĐHQGHN được công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đợt năm 2005
Ngày 19/10/2005, Hội đồng chức danh chức danh giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 91/2005/QĐ-HĐGSNN công nhận chức danh Giáo sư cho 41 nhà giáo và chức danh Phó giáo sư cho 311 nhà giáo trên cả nước đợt năm 2005, trong đó ĐHQGHN có 5 nhà giáo được công nhận chức danh Giáo sư và 33 nhà giáo được công nhận chức danh Phó giáo sư.

Cụ thể như sau:

A. CÁC NHÀ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHỨC DANH GIÁO SƯ:

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH

I.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

Đào Đình Bắc

Khoa học Trái đất

2

Nguyễn Mộng Hùng

Sinh học

3

Nguyễn Cao Huần

Khoa học Trái đất

4

Đinh Văn Ưu

Khoa học Trái đất

II.

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

5

Trần Trí Dõi

Ngôn ngữ học

B. CÁC NHÀ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ:

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH

I.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

Nguyễn Đức Đạt

Toán học

2

Lê Thị Thanh Bình

Vật lý

3

Nguyễn Thế Bình

Vật lý

4

Lưu Thị Lan Hương

Sinh học

5

Nguyễn Hữu Khải

Khoa học Trái đất

6

Ngô Sỹ Lương

Hóa học

7

Trần Thị Mỹ Linh

Hóa học

8

Đặng Mai

Khoa học Trái đất

9

Vũ Đức Minh

Khoa học Trái đất

10

Nguyễn Văn Ri

Hóa học

11

Nguyễn Đình Thành

Hóa học

12

Ngô Tự Thành

Sinh học

13

Vũ Quyết Thắng

Sinh học

14

Lê Như Thanh

Hóa học

15

Lê Văn Vũ

Vật lý

II.

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

1

Nguyễn Hữu Đạt

Ngôn ngữ học

2

Nguyễn Hồng Cổn

Ngôn ngữ học

3

Đinh Văn Hường

Văn hóa

4

Vũ Quang Hiển

Sử học

5

Đinh Trung Kiên

Sử học

6

Nguyễn Văn Kim

Sử học

7

Vũ Văn Nhật

Văn hóa

8

Vũ Thị Phụng

Sử học

9

Nguyễn Kim Sơn

Văn học

10

Nguyễn Thị Minh Thái

Văn học

11

Nguyễn Hữu Thụ

Tâm lý học

III.

Trường Đại học Ngoại ngữ

1

Vũ Thị Ngân

Ngôn ngữ học

2

Nguyễn Quang Thuấn

Giáo dục học

3

Phan Thị Tình

Ngôn ngữ học

IV.

Trường Đại học Công nghệ

1

Ngô Diên Tập

Vật lý

V.

Khoa Kinh tế

1

Trần Thị Thái Hà

Kinh tế

2

Phùng Xuân Nhạ

Kinh tế

VI.

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục

1

Nguyễn Công Khanh

Tâm lý học

 Đại học Quốc gia Hà Nội
- Ảnh: Việt An
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :