Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Bản sắc Trường Đại học Kinh tế phải gắn với tư duy phân tích và dự báo
Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN tại buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trường ĐHKT – ĐHQGHN, ngày 25/3/2013.

Đánh giá về kết quả hoạt động thời gian qua, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cho rằng, điểm nổi bật của Trường ĐHKT là giữ vững ổn định, phát triển đúng hướng, chấp hành đúng các qui định của ĐHQGHN. Trường ĐHKT cũng là một trong những đơn vị tiên phong đổi mới thành công.
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, trong một thời gian ngắn, Trường ĐHKT đã thu hút được khá đông cán bộ, giảng viên có trình độ cao về công tác. Đây là một kết quả đáng khích lệ trong thu hút và phát triển đội ngũ, tạo đà cho việc xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, có được các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng cao.
Thời gian tới, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh là giai đoạn để Trường ĐHKT tăng tốc. Nhà trường đã quan tâm tới việc xây dựng kế hoạch chiến lược và có đường hướng phát triển rõ nét song cần quan tâm đến bản sắc đào tạo và nghiên cứu.
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Trường ĐHKT tiếp tục kiên định phát triển thành một đại học định hướng nghiên cứu. Từ đó, nhà trường cần rà soát, chỉnh sửa và bổ sung lại kế hoạch chiến lược cho phù hợp với điều kiện mới.
Về đào tạo, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cho rằng, Trường ĐHKT tiếp tục giữ vững qui mô của các ngành truyền thống và tập trung xây dựng một số ngành/chuyên ngành mới mang tính liên ngành, phát huy được lợi thế của một đơn vị thành viên trong ĐHQGHN.
Giám đốc cho rằng, công tác đào tạo phải gắn chặt với nghiên cứu khoa học, phát triển các công bố quốc tế, đặc biệt là các bài báo trên tạp chí ISI. Trường ĐHKT cần tiếp tục lan toả những thành công trong nghiên cứu mang tính hoạch định, dự báo từ công trình Báo cáo Kinh tế thường niên do nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Đức Thành.
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đồng thời lưu ý một số nội dung mà Trường cần quan tâm thực hiện tốt: chuyên san Kinh tế thuộc Tạp chí khoa học; xuất bản giáo trình, sách chuyên khảo; thu hút sinh viên nước ngoài tới học các chương trình Nhiệm vụ chiến lược; công tác kiểm định,...
 
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   |