Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thay và bổ sung 4 thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đồng (thay ông Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thôi làm Ủy viên Hội đồng do đã chuyển công tác khác).
Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Hội đồng (thay ông Vương Đình Huệ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, thôi làm Ủy viên Hội đồng do đã chuyển công tác khác).
Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng (thay ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thôi làm Ủy viên kiêm Tổng Thư ký Hội đồng, do điều chỉnh phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ).
Ông Đặng Xuân Hoan, Trợ lý Phó Thủ tướng kiêm nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng.
Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phát triển nhân lực; chỉ đạo soạn thảo và triển khai các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Dạy nghề, các chiến lược phát triển giáo dục, dạy nghề, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2015.
Đồng thời, nghiên cứu, tư vấn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề và nhân lực.
Bên cạnh đó, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 18 thành viên do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Phó Chủ tịch.

 VNU Media - baodientu.chinhphu.vn
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   |