Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị Giao ban thường niên 2 Đại học Quốc gia
Ngày 7/9/2013, tại Đà Nẵng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Giao ban thường niên nhằm đánh giá tình hình hợp tác và thống nhất kế hoạch triển khai hợp tác giữa hai Đại học Quốc gia (ĐHQG) trong năm học 2013-2014.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ và Giám đốc ĐHQG Tp.HCM Phan Thanh Bình cùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ của hai ĐHQG; các Trưởng Ban Đào tạo, Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN.
Trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong năm học 2011-2012 và 2012-2013, hợp tác giữa hai ĐHQG đã đạt được một số kết quả tích cực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó nổi bật là việc trao đổi kinh nghiệm, phát triển triết lý nhằm hoàn thiện, phát triển mô hình và cơ chế hoạt động; khẳng định vị thế, địa vị pháp lý của ĐHQG, góp phần phát triển bền vững hai ĐHQG thành các trụ cột giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ của cả nước.
Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh các hình thức hợp tác truyền thống trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, năm học 2013-2014, hai bên thống nhất hợp tác tập trung xây dựng “Đề án thí điểm thực hiện cơ chế đặc thù để thu hút, đãi ngộ cán bộ trình độ cao ở ĐHQG giai đoạn 2014-2019”. Đề án nhằm phát triển đội ngũ cán bộ, tạo đột phá, thúc đẩy sự phát triển của một số lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên, trọng điểm trong chiến lược phát triển của hai ĐHQG, góp phần phát triển tiềm năng đào tạo và khoa học công nghệ của đất nước. Đề án đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng bộ tiêu chí cán bộ khoa học theo chuẩn, đề xuất quyền tự chủ và chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sáng tạo cho các nhà khoa học.

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   |