Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị khoa học và đào tạo Trường ĐHCN lần thứ 8 nhiệm kỳ 2009-2014
Ngày 16/01/2014, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN - ĐHQGHN đã tổ chức phiên họp lần thứ 8 nhiệm kỳ 2009 – 2014 nhằm bàn thảo những biện pháp chiến lược để phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo, Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN; các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe các báo cáo tổng kết công tác đào tạo, tình hình thực hiện hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Trong năm học 2012 - 2013, Trường ĐHCN đã tập trung các nguồn lực, triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, có chọn lọc; tích hợp các hoạt động KHCN và đào tạo (đặc biệt các chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược và đào tạo sau đại học) nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động KHCN và nâng cao chất lượng đào tạo.
Trong năm học qua, kinh phí NCKH thu hút được tăng 32%; tỷ lệ bài báo khoa học có ISI đạt 0,3 bài/giảng viên, ba sản phẩm KHCN được chuyển giao công nghệ, trường đăng cai/phối hợp tổ chức 6 hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Về công tác sở hữu trí tuệ, nhà trường đã thực hiện thủ tục đăng ký một sáng chế và một Giải pháp hữu ích cho hai sản phẩm KHCN có tiềm năng thương mại hóa.
Năm học 2012 – 2013, Trường đã thu hút hơn 600 sinh viên trúng tuyển nhập học với chất lượng đầu vào cao. Chương trình Nhiệm vụ chiến lược tiếp tục thực hiện với hai khóa sinh viên đại học tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính và Công nghệ Điện tử Viễn thông; hoàn thành việc cập nhật chương trình đào tạo hệ chuẩn tương ứng với các chương trình đào tạo hệ NVCL của bậc ĐH và SĐH. Hoàn thành quy hoạch ngành và chuyên ngành đào tạo giai đoạn 2014-2019.
Thảo luận tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển thương hiệu; nâng cao chất lượng nghiên cứu, hướng đến các sản phẩm khoa học công nghệ chuyển giao và thương mại hóa.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Nguyễn Ngọc Bình đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013- 2014 mà nhà trường cần tập trung triển khai: thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về đào tạo, NCKH, quản trị đại học; rà soát công tác cán bộ, định biên, điều chỉnh theo đề án vị trí việc làm; rà soát, bổ sung các văn bản quản lý điều hành phù hợp các quy định ban hành; chuẩn bị tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2009-2014 và triển khai quy trình nhân sự, ổn định tổ chức bộ máy nhiệm kỳ 2014-2019; triển khai các hoạt động kỳ niệm 10 năm thành lập trường và 15 năm ngày truyền thống.

 Tuyết Nga - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   |