Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch tài chính năm 2005
Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch tài chính năm 2005 và công khai giao kế hoạch dự toán ngân sách năm 2006, diễn ra sáng 15/02/2006 tại ĐHQGHN

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc PGS.TS Mai Trọng Nhuận chỉ ra 3 mục tiêu cơ bản của công tác kế hoạch tài chính, đó là: Phải đảm bảo được nguồn lực tài chính phục vụ cho các hoạt động chính trị của từng đơn vị nói riêng và toàn ĐHQGHN nói chung; Phải nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tính chuyên nghiệp, khoa học của công tác này; Phải không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch tài chính.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Ngọc, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính (ĐHQGHN) trình bày báo cáo tổng kết công tác kế hoạch tài chính năm 2005 và các phương hướng, giải pháp thực hiện công tác tài chính trong năm 2006. Trong năm qua, công tác kế hoạch tài chính của ĐHQGHN và của các đơn vị trực thuộc nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực, nguồn vốn từ ngân quỹ được sử dụng đúng mục đích, thu được hiệu quả cao, công tác tài chính được tiến hành một cách công khai, khoa học… Những khuyết điểm và tồn tại như sự thiếu đồng bộ trong các khâu quản lý tài chính ở từng đơn vị, sự phối kết hợp giữa từng bộ phận trong mỗi đơn vị, giữa các đơn vị trường, khoa thành viên với nhau còn chưa nhất quán,… cũng đã được báo cáo tổng kết đề cập tới cùng với các nguyên nhân và tồn tại. Trên cơ sở những kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong năm 2005, đồng chí Phạm Văn Ngọc đã trình bày phương hướng và các giải pháp thực hiện công tác kế hoạch tài chính năm 2006 trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề tăng trưởng nguồn thu ngoài ngân sách ở mỗi đơn vị; vấn đề từng bước tin học hóa trong công tác quản lý kế hoạch, tài chính. Đồng chí cũng công khai thông báo giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006 cho các đơn vị trực thuộc, kèm với đó là văn bản hướng dẫn việc xây dựng nội dung quản lý kế hoạch tài chính sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng đơn vị.

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận xung quanh bản phương hướng và giải pháp thực hiện công tác kế hoạch tài chính năm 2006.

 Nguyễn Trường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :