Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Cơ quan ĐHQGHN: Tiếp tục đổi mới, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, điều hành
Sáng ngày 26/1/2015, Cơ quan ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Bí thư Đảng uỷ Cơ quan ĐHQGHN Đinh Văn Toàn, Chánh Văn phòng ĐHQGHN Nguyễn Viết Lộc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHQGHN Mai Hoàng Anh đồng chủ trì Hội nghị.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tới dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN Vũ Minh Giang, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN Đinh Văn Hường và toàn thể công chức, viên chức Cơ quan ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Lộc – Chánh Văn phòng ĐHQGHN đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Theo đó, trong năm 2014, Cơ quan ĐHQGHN đã có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ rệt trên mọi mặt. Đứng trước khối lượng công việc nặng nề nhưng cán bộ công chức, viên chức khối Cơ quan đã phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc của Văn phòng, các Ban chức năng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã được đổi mới, chuyên nghiệp hoá, đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời ở mọi lĩnh vực công tác, các cán bộ công chức, viên chức khối Cơ quan ĐHQGHN đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm cao đối với công việc, góp phần tích cực vào thành tựu chung của ĐHQGHN.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Chánh Văn phòng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: việc phối hợp giữa Văn phòng, các Ban chức năng trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chung còn chưa chặt chẽ; Công tác đôn đốc, giám sát đơn vị còn hạn chế; Việc khai thác, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành còn bất cập… Tuy nhiên, với những kết quả đạt được năm vừa qua là cơ sở, tiền đề quan trọng để cán bộ công chức, viên chức khối Cơ quan ĐHQGHN tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế để triển khai chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ năm 2015.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của cán bộ công chức, viên chức Cơ quan ĐHQGHN về những kết quả đạt được trong năm 2014, đồng thời kiến nghị những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ năm 2015 có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức ĐHQGHN trong thời gian qua và đề nghị, trong năm 2015, khối Cơ quan ĐHQGHN cần khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm vừa qua và tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ ở từng vị trí công tác; nâng cao tinh thần hợp tác giải quyết công việc giữa các Ban/Văn phòng; tăng cường, thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc trong quản lý, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực chuyên môn và mọi mặt hoạt động của ĐHQGHN.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các đơn vị theo các lĩnh vực công tác; xây dựng mối quan hệ với các cơ quan Bộ, Ngành Trung ương và địa phương, các Trường ĐH, Viện Nghiên cứu ngoài ĐHQGHN nhằm tăng cường liên thông, liên kết, hiệu quả cao trong triển khai nhiệm vụ và nâng cao năng lực tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc.

Thứ ba, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin một cách đầy đủ và đồng bộ nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác thống kê, điều hành, quản lý.

Thứ tư, tiếp tục triển khai cải cách hành chính ở khối Cơ quan, đặc biệt trong công tác xử lý văn bản, đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ và quy định hiện hành.

Thứ năm, triển khai thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm Cơ quan, phân loại cán bô và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng cán bộ.

Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc Cơ quan thân thiện, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua Công đoàn năm 2014 và phát động thi đua năm 2015; Báo cáo công khai tài chính năm 2014; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2012 – 2014 và kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm 03 đồng chí: đ/c Nghiêm Xuân Huy – Ban Khoa học Công nghệ; đ/c Nguyễn Trí Thức – Ban Kế hoạch – Tài chính; đ/c Lê Đình Bình – Ban Tổ chức Cán bộ.

>>> Một số hình ảnh của Hội nghị

 Thiên Hương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   |