Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ công chức Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị năm 2006
Ngày 30/11/2006, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức năm 2006. Tham dự hội nghị có 18 đại biểu chính thức và khách mời.

Sau khi GS.TS Vũ Văn Hiền - Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học 2005-2006 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2006-2007, hội nghị đã được nghe báo cáo về công tác kế hoạch - tài chính, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo về công tác thi đua và báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi về những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế của Trung tâm trong năm học qua, đồng thời đóng góp ý kiến để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm năm học 2006-2007. Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết năm 2006 và bầu Ban Thanh tra nhân dân Trung tâm gồm 3 đồng chí.

Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng

Các đại biểu theo dõi báo cáo về công tác tài chính

Năm học 2006-2007 đã diễn ra với rất nhiều điều kiện thuận lợi trong đó Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị đang phấn đấu để tạo bước phát triển mới về chất trong giảng dạy đại học, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và quản lý. Quán triệt mục tiêu nêu trên, Trung tâm sẽ triển khai theo 3 phương hướng cơ bản, gồm: Thứ nhất, tập trung và phát huy mọi nguồn lực nhằm tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý, phát huy tinh thần làm chủ, tính chủ động, sáng tạo của các phòng chức năng, các bộ môn và mỗi cán bộ công chức…

 Tr­ương Huyền - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :