Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông báo về hội thảo khoa học "Nghiên cứu và đào tạo nhân lực du lịch ở việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế"
Để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu du lịch học trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và đào tạo nhân lực du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”.

Hội thảo sẽ tập trung và những chủ đề chính sau:

- Thực trạng nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam hiện nay (số lượng, chất lượng…) và việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực du lịch.

- Tình hình và định hướng nghiên cứu khoa học du lịch ở Việt Nam

- Những yêu cầu đối với nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Những yêu cầu đối với việc nghiên cứu và đào tạo du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Hội thảo được dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2007 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Xin trân trọng kính mời các nhà khoa học viết tham luận cho Hội thảo theo những nội dung trên và gửi cho chúng tôi Tóm tắt báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh (khoảng 300 từ) trước ngày 28 / 2 / 2007 và Toàn văn báo cáo (khoảng 3.000 từ) trước ngày 31 / 3 /2007. Báo cáo đánh theo font Times New Roman, cỡ chữ 12pt, gửi về địa chỉ email: hungnp@vnu.edu.vn & thuynt@vietlogos.com

Trường hợp gửi văn bản (xin kèm đĩa mềm) về địa chỉ:

Khoa Du lịch học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (+84.4) 8588591

 Khoa Du lịch
Trường ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :