Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thứ nhất Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2006 - 2011
Ngày 22/3/2007, Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN (nhiệm kỳ 2006 - 2011) đã tổ chức họp phiên thứ nhất dưới sự chỉ trì của Chủ tịch Mai Trọng Nhuận.

Hội đồng khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2006 - 2011 được thành lập theo Quyết định số 1838/KHCN, ngày 7/11/2006 của Giám đốc ĐHQGHN gồm 24 thành viên. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của Giám đốc ĐHQGHN.

Tiếp sau phát biểu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN - GS.VS Đào Trọng Thi, hội đồng đã thông qua kế hoạt hoạt động trong toàn nhiệm kỳ như: Đề xuất xây dựng các ngành, chuyên ngành đạt chuẩn trình độ quốc tế; Các hướng nghiên cứu khoa học trọng điểm của ĐHQGHN cho từng năm; Tiêu chí, giải pháp, lộ trình phát triển cán bộ khoa học đầu ngành của ĐHQGHN đến năm 2010; Các giải pháp gắn kết hoạt động đào tạo và NCKH với doanh nghiệp; Chiến lược pháp triển của ĐHQGHN giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến năm 2030…

Cũng tại phiên họp này, hội đồng đã nghe và thảo luận cho đề án “Xác định một số ngành, chuyên ngành đào tạo ở ĐHQGHN để phát triển đạt trình độ quốc tế vào năm 2010” và “Định hướng hoạt động khoa học công nghệ của ĐHQGHN năm 2007”. Một số ý kiến cho rằng việc xác định ngành, chuyên ngành đạt chuẩn trình độ quốc tế cần tính toán và lựa chọn trên các tiêu chí như: các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao, kinh tế xã hội mũi nhọn; có nhiều lợi thế để đạt đến trình độ chuẩn quốc tế…Về định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học năm nay, ĐHQGHN tiếp tục đầu tư xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, gắn với việc tập trung tham gia giải quyết các nhiệm vụ khoa học lớn, quan trọng nằm trong chiến lược phát triển KHCN của quốc gia trên cơ sở thế mạnh và định hướng ưu tiên phát triển của ĐHQGHN.

 Vũ Bách Lê - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   |