Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 5 (Khóa X)
Ngày 4/10/2007, tại hội trường 10 - 12, hơn 800 đảng viên là cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN và một số đơn vị trực thuộc đã tới dự hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 5 (khóa X) do Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức.

Các đảng viên đã nghe GS. Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày một số nội dung cơ bản của các Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X gồm Nghị quyết về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác của Đảng; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Những vấn đề được nêu trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa X là để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đây là những vấn đề có tính chất vừa cơ bản, vừa cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam.

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   |