Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Danh sách các nhà giáo của ĐHQGHN được công nhận chức danh giáo sư đợt năm 2007
(Kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 26 tháng 12 năm 2007)

 


 

 

 


 

STT

Số TTQĐ

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Ngành chuyên môn

Cơ quan công tác

Mã số GCN

1.

12

Trương Quang Hải

05-05-1952

Khoa học Trái đất

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN

01230/G

2.

21

Nguyễn Văn Khánh

16-12-1955

Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

01239/G

3.

22

Nguyễn Quang Ngọc

14-09-1952

Lịch sử

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

01240/G

4.

25

Nguyễn Hoà

05-01-1956

Ngôn ngữ

Trường ĐHNN

01243/G

5.

26

Hoàng Văn Vân

23-10-1955

Ngôn ngữ

Khoa Sau Đại học, ĐHQGHN

01244/G

6.

33

Đặng Hùng Thắng

17-01-1953

Toán học

Trường ĐHKHTN

01251/G

7.

38

Đào Trần Cao

29-09-1951

Vật lý

Trường ĐHCN

01256/G

8.

40

Bạch Thành Công

30-10-1952

Vật lý

Trường ĐHKHTN

01258/G

9.

41

Nguyễn Năng Định

15-08-1950

Vật lý

Trường ĐHCN

01259/G

10.

42

Nguyễn Huy Sinh

10-05-1950

Vật lý

Trường ĐHKHTN

01260/G

 ND tổng hợp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |