Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Danh sách các nhà giáo của ĐHQGHN được công nhận chức danh phó giáo sư đợt năm 2007
(Kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 26 tháng 12 năm 2007)


 


 

STT

STTQĐ

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Nữ

Ngành chuyên môn

Cơ quan công tác

Mã số GCN

1.

17

Nguyễn Đình Đức

11-10-1963

Cơ học

Ban Khoa học công nghệ

05365/P

2.

21

Trần Văn Trản

25-11-1951

Cơ học

Trường ĐHKHTN

05369/P

3.

61

Nguyễn Thị Phương Hoa

24-07-1962

X

Giáo dục học

Trường ĐHNN

05409/P

4.

98

Phan Minh Giang

14-05-1971

Hoá học

Trường ĐHKHTN

05446/P

5.

99

Nguyễn Thị Hà

06-10-1968

X

Hoá học

Trường ĐHKHTN

05447/P

6.

109

Lê Thanh Sơn

05-06-1970

Hoá học

Trường ĐHKHTN

05457/P

7.

119

Nguyễn Đắc Vinh

25-11-1972

Hoá học

Trường ĐHKHTN

05467/P

8.

148

Trần Quốc Bình

19-02-1969

Khoa học Trái đất

Trường ĐHKHTN

05496/P

9.

152

Nguyễn Xuân Hải

21-08-1971

Khoa học Trái đất

Trường ĐHKHTN

05500/P

10.

158

Nguyễn Thọ Sáo

22-12-1952

Khoa học Trái đất

Trường ĐHKHTN

05506/P

11.

162

Phạm Quang Tuấn

16-11-1962

Khoa học Trái đất

Trường ĐHKHTN

05510/P

12.

164

Nguyễn Văn Vượng

03-09-1964

Khoa học Trái đất

Trường ĐHKHTN

05512/P

13.

166

Trần Yêm

15-08-1948

Khoa học Trái đất

Trường ĐHKHTN

05514/P

14.

215

Mai Thị Thanh Xuân

01-06-1953

X

Kinh tế

Trường ĐHKT

05563/P

15.

217

Nguyễn Văn Chính

28-10-1956

Dân tộc học

Trường ĐHKHXH&NV

05565/P

16.

220

Đinh Xuân Lý

15-08-1957

Lịch sử

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội

05568/P

17.

221

Phạm Quang Minh

12-10-1962

Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

05569/P

18.

237

Trịnh Đức Hiển

15-10-1951

Ngôn ngữ

Trường ĐHKHXH&NV

05585/P

19.

243

Nguyễn Hữu Thọ

02-03-1948

Ngôn ngữ

Trường ĐHNN

05591/P

20.

244

Nguyễn Xuân Thơm

26-06-1954

Ngôn ngữ

Trường ĐHNN

05592/P

21.

247

Phạm Quang Trường

17-10-1952

Ngôn ngữ

Trường ĐHNN

05595/P

22.

273

Nguyễn Văn Quảng

20-02-1953

Sinh học

Trường ĐHKHTN

05621/P

23.

292

Hoàng Xuân Huấn

02-09-1954

Tin học

Trường ĐHCN

05640/P

24.

298

Nguyễn Đình Việt

26-07-1955

Tin học

Trường ĐHCN

05646/P

25.

304

Vũ Hoàng Linh

11-10-1968

Toán học

Trường ĐHKHTN

05652/P

26.

305

Nguyễn Vũ Lương

09-06-1951

Toán học

Trường ĐHKHTN

05653/P

27.

310

Phan Viết Thư

27-01-1949

Toán học

Trường ĐHKHTN

05658/P

28.

317

Nguyễn Vũ Hảo

12-11-1958

Triết học

Trường ĐHKHXH&NV

05665/P

29.

319

Đỗ Thị Hoà Hới

28-11-1958

X

Triết học

Trường ĐHKHXH&NV

05667/P

30.

320

Nguyễn Quang Hưng

04-04-1961

Triết học

Trường ĐHKHXH&NV

05668/P

31.

327

Phạm Văn Quyết

20-02-1956

Xã hội học

Trường ĐHKHXH&NV

05675/P

32.

329

Phạm Ngọc Thanh

15-09-1952

Triết học

Trường ĐHKHXH&NV

05677/P

33.

331

Nguyễn Quý Thanh

29-09-1965

Xã hội học

Trường ĐHKHXH&NV

05679/P

34.

332

Dương Văn Thịnh

11-01-1950

Triết học

Trường ĐHKHXH&NV

05680/P

35.

333

Hoàng Bá Thịnh

14-02-1956

Xã hội học

Trường ĐHKHXH&NV

05681/P

36.

334

Trịnh Trí Thức

18-05-1950

Triết học

Trường ĐHKHXH&NV

05682/P

37.

340

Trần Thị Quý

24-10-1957

X

Văn hoá

Trường ĐHKHXH&NV

05688/P

38.

348

Phạm Thành Hưng

28-08-1953

Văn học

Trường ĐHKHXH&NV

05696/P

39.

353

Trịnh Đình Chiến

20-04-1948

Vật lý

Trường ĐHKHTN

05701/P

40.

360

Phạm Hồng Quang

27-11-1958

Vật lý

Trường ĐHKHTN

05708/P

41.

365

Nguyễn Trung Tính

20-03-1963

Vật lý

Trường ĐHKHTN

05713/P

 P.V tổng hợp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |