Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
8 đề tài nghiệm thu trong tháng 12/2007
Trong tháng 12 năm 2007, có 8 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể và cá nhân thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Truyện ngắn Pháp cuối thế kỷ XX: Khái niệm thể loại, quan niệm thẩm mỹ và thực tiễn sáng tác) ”. Mã số: QN.05.06. Chủ trì: TS. Phạm Thị Thật, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ . Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Kỹ năng làm việc độc lập với sách của sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng tự đào tạo ở trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN ”. Mã số: QN.05.12. Chủ trì: TS. Phan Bích Ngọc, Tổ Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ, . Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Phát triển mô hình phân lớp quản trị học và quản trị nội dung cho đào tạo điện tử”. Mã số QG.05.01. Chủ trì: TS. Nguyễn Việt Hà, Khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt

4. Đề tài “Laser sợi quang pha tạp Er+3 cộng hưởng vòng và ứng dụng trong nghiên cứu quang tử”. Mã số: QG.02.04. Chủ trì: PGS.TS. Vũ Như Cương, Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Đạt

5. Đề tài “Nghiên cứu quá trình vận chuyển trầm tích bằng mô hình số trị và đề xuất quy hoạch phát triển bền vững cho khu vực cửa sông Bạch Đằng”. Mã số: QG.05.33. Chủ trì: TS. Nguyễn Minh Huấn, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá

6. Đề tài “Một số mô hình toán học trong sinh thái và môi trường”. Mã số: QG.06.02. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

7. Đề tài “Xây dựng bản đồ nhạy cảm của các hệ sinh thái với tác động môi trường nhằm sử dụng hợp lý cảnh quan lãnh thổ cho mục tiêu phát triển bền vững khu vực ven biển TP. Hải Phòng”. Mã số: QGTĐ.05.02. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài “Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số dẫn xuất của monosaccarit và disaccarit”. Mã số: QG.06.08. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, Khoa hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

 Ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   |