Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chuẩn hoá giảng viên Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các trường đại học, cao đẳng
Triển khai thực hiện Quyết định 494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 13/3/2008 tại Nghệ An, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN đã khai giảng lớp chuẩn hoá, bồi dưỡng các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tham dự lớp học gồm giảng viên môn lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Báo cáo viên của lớp gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chuyên gia đầu ngành về khoa học chính trị trong và ngoài Trung tâm.

Tính từ tháng 6 năm 2005 đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 45 lớp chuẩn hoá, bồi dưỡng cho hơn 2.000 lượt giảng viên của gần 300 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Những giảng viên tốt nghiệp các khoá học này đều được Giám đốc Trung tâm cấp chứng chỉ theo uỷ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Vũ Trường Giang - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   |