Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội thảo Kiểm định, đánh giá và quản lý chất lượng đào tạo đại học
Hội thảo diễn ra ngày 16/8/2008, do Trường ĐHKHXH&NV tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia giáo dục đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam và Hàn Quốc.

Hội thảo tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: đánh giá chất lượng giáo dục: lý luận và phương pháp; kiểm định chương trình đào tạo; các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

            Tại chủ đề thứ nhất, các báo cáo tập trung vào các vấn đề: văn hóa chất lượng, kiểm định, đánh giá trường đại học, đánh giá bài giảng của giảng viên... Một số báo cáo đề cập đến những vấn đề mới mẻ ở Việt Nam như vấn đề xếp hạng các trường đại học, so chuẩn...

Tại chủ đề thứ hai, các báo cáo khẳng định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là một biện pháp tích cực để đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường đại học. Dù đây là một vấn đề còn khá mới ở Việt Nam nhưng các báo cáo đã cố gắng làm rõ lý do phải thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; cung cấp thông tin về tình hình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; xây dựng nội dung tiêu chuẩn kiểm định; đề xuất  mô hình kiểm định chương trình đào tạo...

Ngoài hai nội dung trên thì vấn đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng được các đại biểu tập trung thảo luận. Đây cũng được coi là một khâu quan trọng giúp cho giảng viên tổ chức việc giảng dạy hiệu quả hơn và sinh viên cũng nhận được thông tin phản hồi để điểu chỉnh lại kế hoạch học tập của mình. Các báo cáo của chủ đề này bàn về chức năng đánh giá; xác lập mối quan hệ giữa kiểm tra, đánh giá và giảng dạy; các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập...

 Hà Anh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   |