Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Bổ nhiệm các thành viên và Thư ký Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 22/9/2008 Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4943 /QĐ-HĐ bổ nhiệm các thành viên và Thư ký Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, bổ nhiệm 16 thành viên và bổ nhiệm TS. Vũ Đình Giáp – Chánh Văn phòng ĐHQGHN làm Thư ký Hội đồng ĐHQGHN.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

GS.TS Mai Trọng Nhuận

Giám đốc ĐHQGHN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1.

PGS.TS Bùi Duy Cam

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2.

TS. Trần Ngọc Cảnh

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

3.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

4.

GS.TSKH Vũ Minh Giang

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5.

GS.TS Nguyễn Hoà

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

6.

TS. Dương Văn Hợp

Viện trưởng Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học

7.

TS. Phạm Quang Hưng

Phó Giám đốc ĐHQGHN

8.

GS.TS Nguyễn Văn Khánh

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

9.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

10.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

11.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc

Viện trưởng Viện Việt Nam học & Khoa học Phát triển

12.

PGS.TS Phạm Trọng Quát

Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQGHN

13.

TS.KTS Nguyễn Thế Thảo

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội

14.

GS.VS Đào Trọng Thi

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

15.

TS. Lê Đình Tiến

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TS. Vũ Đình Giáp

Chánh Văn phòng ĐHQGHN

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   |