Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
15 đề tài nghiệm thu trong tháng 9/2008
Trong tháng 9 năm 2008, có 15 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Cải cách hệ thống ngân hàng ở Việt Nam và Trung Quốc: Nghiên cứu so sánh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” mã số QG.06.09. Chủ trì PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai, Khoa Tài chính – Ngân hàng , Trường Đại học Kinh tế. Xếp loại: Tốt

2. Đề tài “Tham gia của hệ thông ngân hàng thương mại vào thị trường chứng khoán Việt Nam”, mã số QK.06.04. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Anh Đào, Khoa Quản trị Kinh doanh , Trường Đại học Kinh tế. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài “Các thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”, mã số QX.06.04. Chủ trì TS. Trần Văn Hải, Khoa Khoa học Quản lý,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá

4. Đề tài “Đầu tư nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”, mã số QK.04.07. Chủ trì TS. Vũ Đức Thanh, Khoa Kinh tế Phát triển,Trường Đại học Kinh tế. Xếp loại: Tốt

5. Đề tài “Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”, mã số QTCT.07.10. Chủ trì ThS. Lã Thanh Bình, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Xếp loại: Khá

6. Đề tài “Nghiên cứu chất lượng dân số đô thị thành phố Hà Nội ”, mã số QX.06.08. Chủ trì TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Khoa Xã Hội học,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

7. Đề tài “Ngữ điệu câu văn hội thoại tiếng Việt”, mã số QX.04.12. Chủ trì GV. Đỗ Tiến Thắng, Khoa Văn học,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá

8. Đề tài “Bản chất giai cấp của Đảng cộng sản Việt Nam và vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân”, mã số QX.07.24. Chủ trì TS. Ngô Thị Phượng, Khoa Triết học,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

9. Đề tài “Quan hệ tam giác Việt Nam – Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ”, mã số QG.06.33. Chủ trì PGS.TS Phạm Quang Minh, Khoa Khoa Quốc tế học,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

10. Đề tài “Nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa và đất phục vụ quy hoạch phát triển bền vững hành lang đường Hồ Chí Minh trong phạm vi tỉnh Hà Tĩnh”, mã số QG.06.15. Chủ trì PGS.TS Đặng Mai, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

11. Đề tài “Nghiên cứu, dự báo triển vọng khoáng sản trên cơ sở phân tích tổ hợp các tài liệu địa vật lý máy bay (lấy vùng Tuy Hòa làm ví dụ)”, mã số QG.06.16. Chủ trì TS. Võ Thanh Quỳnh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

12. Đề tài “Đoán nhận và giải quyết nhập nhằng thực thể tiếng Việt trên môi trường web”, mã số QC.07.06. Chủ trì NCS. Nguyễn Cẩm Tú, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Khá

13. Đề tài “Bước đầu đánh giá hiện trạng lắng đọng axit ở khu vực Hà Nội và Hòa Bình”, mã số QT.07.55. Chủ trì ThS. Phạm Thị Thu Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

14. Đề tài “Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất”, mã số QG.07.15. Chủ trì TS. Nguyễn Thanh Sơn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

15. Đề tài “Hình thái bộ nhị cái một số loài thuộc chi qua lâu (Trichosanthes.L.) họ bầu bí (Cucurbitaceae) ở Việt Nam”, mã số QG.07.32. Chủ trì ThS. Nguyễn Hoài An, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

 Ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   |