Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị giảng viên về công tác giảng dạy và phù hợp theo học chế tín chỉ năm học 2008-2009
Hội nghị đã được Trường ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 11/10/2008 với sự tham gia của cán bộ giảng dạy các khoa, bộ môn trong trường.

Mục đích của hội nghị là nhằm đánh giá về công tác giảng dạy theo chương trình đào tạo đã chuyển đổi sang tín chỉ; làm rõ những vấn đề giảng dạy cần tập trung thực hiện trong năm học 2008-2009; thảo luận các giải pháp tăng cường hướng dẫn, giám sát, đánh giá quá trình tự học của sinh viên. 

Hội nghị đã nghe Báo cáo của Ban chỉ đạo chuyển đổi đào tạo đại học theo tín chỉ và cùng thảo luận nhiều nội dung có liên quan.

Năm học 2007-2008 là năm đầu tiên tổ chức giảng dạy đại học theo chương trình đào tạo đã chuyển đổi theo tín chỉ với các khóa QH-2006-X và QH-2007-X. Nhưng do hầu hết các môn học được gạy là môn chung nên số đơn vịd dào tạo và số giảng viên dạy theo tín chỉ chưa nhiều. Sang năm học mới, về cơ bản, hầu hết đội ngũ giảng viên nhà trường đều trực tiếp giảng dạy theo tín chỉ. 

Điểm nổi bật trong công tác giảng dạy năm vừa qua là hầu hết các giảng viên đều thực hiện nghiêm túc yêu cầu dạy theo tín chỉ, gồm giảng dạy theo đề cương môn học ban hành, hướng dẫn sinh viên tự học và sử dụng học liệu, tăng cường kiểm tra - đánh giá, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra. Việc đánh giá chất lượng giảng dạy cũng được thực hiện tốt hơn trên cơ sở quản lý đồng bộ nội dung giảng dạy và kiểm tra - đánh giá. Sinh viên đã chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin về môn học như học nội dung gì, học như thế nào và làm thế nào để thực hiện được nhiệm vụ học tập; đồng thời cũng tích cực hơn trong việc phản ánh ý kiến của mình về việc giảng dạy và học tập.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đề cập đến những công việc còn chưa làm tốt trong công tác giảng dạy năm vừa qua. Về phía giảng viên, việc sử dụng đề cương môn học mới chỉ dừng lại ở mức độ thông tin mà chưa được cụ thể hóa tại từng lớp môn học; chưa chủ động giao nội dung tự học cho sinh viên hoạc giao nhưng chưa hướng dẫn, giám sát hiệu quả; hoạt động kiểm tra đánh giá được giảng viên thực hiện chưa hiệu quả; sự chủ động của giảng viên trong công tác tư vấn chưa cao. 

Về công tác quản lý chuyên môn, việc dự giờ để rút kinh nghiệm giảng dạy chưa được đầu tư thỏa đáng; tiến độ và chất lượng biên soạn cũng như việc sử dụng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá và bộ học liệu môn học còn hạn chế.

Về phía sinh viên, xuất hiện quan niệm sai lầm cho rằng học tín chỉ nhàn hơn học theo niên chế. Bên cạnh đó, kỹ năng tổ chức thời gian tự học của sinh viên còn rất yếu.

Bước sang năm học 2008-2009, nhiệm vụ trọng tâm của công tác giảng dạy là:

          - Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện đề cương môn học;

          - Tăng cường hướng dẫn và đánh giá quá trình học tập, đặc biệt là nhiệm vụ tự học của sinh viên.

          - Tập trung xây dựng bộ học liệu môn học với các hoạt động chính:

          - Đổi mới quản lý chuyên môn của bộ môn.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, nhà trường ban hành chính sách hỗ trợ cho những giảng viên tích cực triển khai nhiệm vụ đã đề ra và cụ thể hóa các nhiệm vụ này trong việc đánh giá, xếp loại thi đua. Các bộ phận chức năng sẽ tập trung hỗ trợ giảng viên trong các công việc như: bộ công cụ để giảng viên tự lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trong quá trình giảng dạy; điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn môn học; số hóa các học liệu chua xuất bản; tăng cường tìm kiếm và phổ biến các tài liệu liên quan đề tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy ... phù hợp với đào tạo tín chỉ.

 Duy Anh - Nguyệt Anh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   |