Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tin nhân sự

Ngày 25/12/2008, Giám đốc ĐHQGHN - GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 6072/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm PGS.TS Vũ Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN nhiệm kỳ 2003-2008, giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính.

Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 6073/QĐ-TCCB về việc giao TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Phó Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, làm Quyền Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế đến khi có quyết định mới.

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   |