Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
16 đề tài được nghiệm thu trong tháng 12/2008
Trong tháng 12/2008, có 16 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1.               Đề tài “Vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh té Nhật bản và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam” mã số QK.05.04. Chủ trì TS. Nguyễn Xuân Thiên,  Trường Đại học Kinh tế. Xếp loại: Khá

2.               Đề tài “Tìm hiểu những tư tưởng triết học tự phát trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam”, mã số QN.06.12. Chủ trì: ThS .Nguyễn Thị Thơ , Bộ môn lý luận chính trị, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Xếp loại: Tốt.

3.               Đề tài “Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào thực tiễn kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, mã số QN.06.14. Chủ trì: ThS. Dương Quỳnh Hoa, Bộ môn lý luận chính trị, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Xếp loại: Tốt.

4.               Đề tài “Nghiên cứu giao văn hóa về lời phê bình của người Mỹ và người Việt”, mã số QN.05.01. Chủ trì: ThS.Hoàng Xuân Hoa, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – Mỹ,Trường Đại học Ngoại ngữ,  Xếp loại: Tốt.

5.               Đề tài “Những vướng mắc trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh ở trường THPT và các giải pháp khắc phục, mã số QN.06.07. Chủ trì: ThS. Lê Văn Canh, Phòng đối ngoại, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Xếp loại: Tốt.

6.               Đề tài “Từ câu đến văn bản: xem xét trên các bình diện cú pháp – ngữ nghĩa – ngữ dụng (liên hệ ngữ liệu và các bài luận tiếng Anh của sinh viên Việt Nam”, mã số QN.06.15. Chủ trì: PGS.TS.Trần Hữu Mạnh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Xếp loại: Tốt.

7.               Đề tài “Nghiên cứu hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở ĐHQGHN đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và toàn cầu hóa ”, mã số QGTĐ.05.11. Chủ trì: GS.TS.Hoàng Văn Vân, Khoa Sau đại học - ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt.

8.               Đề tài “ Nghiên cứu một số năng lực thích ứng của sinh viên với thị trường lao động”, mã số QCL.07.02. Chủ trì: ThS.Mai Thị Quỳnh Lan, Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục,  Xếp loại: Khá.

9.               Đề tài “ Nhận thức, thái độ hành vi của sinh viên đối với phương pháp học tích cực”, mã số QCL.07.01. Chủ trì: PGS.TS.Nguyễn Quý Thanh, Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục,  Xếp loại: Tốt.

10.           Đề tài “Nghiên cứu ngữ cố định tiếng Hán có chứa từ chỉ bộ phân cơ thể và vận dụng trong dạy học tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ ở Việt Nam”, mã số QN.06.03. Chủ trì: TS.Cầm Tú Tài, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Xếp loại: Khá.

11.           Đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt bổ sung theo luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, mã số QG.06.27. Chủ trì: ThS.Trịnh Quốc Toản, Khoa Luật - ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt.

12.           Đề tài “Cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự trước yêu cầu của cải cách tư pháp ở Việt Nam”, mã số QL.06.09. Chủ trì: ThS.Trần Thu Hạnh, Khoa Luật - ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt.

13.           Đề tài “Nghiên cứu động cơ học tập và ảnh hưởng của nó đối với việc học ngoại ngữ”, mã số QT.08.63. Chủ trì: ThS.Trần Thị Nga, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  Xếp loại: Tốt.

14.           Đề tài “Nghiên cứu môi trường đất, nước một số vùng ven đô trồng rau của Hà Nội và đề xuất giải pháp tổng hợp sản xuất rau an toàn”, mã số QG.06.18. Chủ trì: PGS.TS.Trần Khắc Hiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  Xếp loại: Khá.

15.           Đề tài “Nghiên cứu sử dụng hệ enzym cellulase tách từ vi sinh vật để phân giải cellulose trong phế thải nông nghiệp”, mã số QT.08.70. Chủ trì: TS.Trần Thị Hồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  Xếp loại: Tốt.

16.           Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá các đới xiết trượt trẻ và hiện đại tạo tiền đề khoa học phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng một số vùng trọng điểm ở Tây Bắc Việt Nam”, mã số QGTĐ.06.08. Chủ trì: PGS.TS. Tạ Trọng Thắng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  Xếp loại: Tốt.

 Ban KHCN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   |