Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Thực nghiệm Giáo dục sinh thái và môi trường Ba Vì
Ngày 23/2/2009, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 874/QĐ-TCCB về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm thực nghiệm Giáo dục sinh thái và môi trường Ba Vì thành Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học.

Theo đó, bổ sung chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm gồm một số nội dung sau đây:

1. Chức năng

Hỗ trợ đào tạo thực địa và tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học trong một số lĩnh vực được phân công; quản lý và phát triển đô thị đại học tại Hoà Lạc.

2. Nhiệm vụ

a) Hỗ trợ đào tạo thực địa;

b) Tham gia tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực nghiệm về lĩnh vực sinh thái môi trường và các lĩnh vực khác do Giám đốc ĐHQGHN quy định;

c) Quản lý, tổ chức sử dụng hiệu quả tài sản, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của ĐHQGHN tại Hòa Lạc; thực hiện một số nhiệm vụ về dự án nhà ở cán bộ tại Hòa Lạc do Giám đốc ĐHQGHN giao;

d) Quản lý và phát triển đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc;

đ) Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch sinh thái.

Hoạt động tập thể của sinh viên ĐHQGHN tại TT Ba Vì

3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

a) Các phòng, ban trực thuộc Trung tâm:

+ Phòng Hành chính - Tổ chức;

+ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học;

+ Phòng Quản lý và phát triển đô thị đại học;

+ Ban Nhà ở cán bộ.

b) Một số đơn vị trực thuộc khác do Giám đốc ĐHQGHN quy định.

Nhà công vụ ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Tin liên quan:

 VIMASSCOM - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   |