Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại học cần cải tiến giáo dục phổ thông
Hội thảo góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 do Công đoàn và Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN tổ chức ngày 25/2/2009.

Nhiều nhà khoa học nguyên là các giáo sư đầu ngành ĐHQGHN đã tham gia thảo luận, phân tích và đưa ra các ý kiến, đề xuất với mục đích góp phần hoàn thiện bản dự thảo.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào những vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo thay vì chạy theo số lượng; phát triển đào tạo chất lượng cao để cung cấp nguồn nhân lực mới cho sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập… đồng thời nhấn mạnh, muốn đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học cần phải chú trọng đầu tư, cải tiến giáo dục phổ thông.

Phần lớn các ý kiến cho rằng, nội dung dự thảo lần này về cơ bản đã hoàn chỉnh đúng hướng, phù hợp với quy luật để đưa nền giáo dục Việt Nam tiến lên hiện đại, khoa học, dân tộc, có trình độ quốc tế làm nền tảng và động lực cho sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra mặt hạn chế đó là nội dung dự thảo còn thiếu căn cứ khoa học và thực tế.

 Đức Phường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   |