Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
4 Giáo sư của ĐHQGHN là thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước
Ngày 17/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 499/QĐ-TTg bổ sung thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

 

 

 

Theo đó, Hội đồng gồm 26 ủy viên trong đó có 4 Giáo sư của ĐHQGHN:

GS.TS Mai Trọng Nhuận,
Giám đốc ĐHQGHN

 

GS.TSKH Vũ Minh Giang,
Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

GS.TS Lê Chí Quế
Trường ĐHKHXH&NV

 

GS.TS Bạch Thành Công
Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

 

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước được thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét, công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

2. Đề xuất các chế độ, chính sách đối với chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 5 năm, kể từ ngày thành lập.

Xem chi tiết Quyết định số 499/QĐ-TTg .

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   |