Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội
Ngày 25/5/2009, ĐHQGHN và Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác.

Văn bản thỏa thuận được đại diện hai đơn vị là GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN và TS. Hàn Mạnh Tiến – Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam ký.

Theo đó, kể từ năm 2009, ĐHQGHN và Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành hợp tác toàn diện trên 3 lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học và sử dụng nguồn nhân lực.

Trong giai đoạn đầu, hai bên tập trung triển khai một số nội dung sau: Xây dựng, triển khai các đề án và cùng tham gia vào các hoạt động hỗ trợ đào tạo tại ĐHQGHN; Phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chuẩn mực, tiêu chí cho Hội đồng quản trị và cho nền quản trị doanh nghiệp Việt Nam; Hợp tác sử dụng nguồn nhân lực. Sinh viên, học viên sau đại học tốt nghiệp của ĐHQGHN có trình độ chuyên môn phù hợp, được Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp hội viên. Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam thông qua các doanh nghiệp hội viên đầu tư nguồn nhân lực vào sinh viên, học viên sau đại học đang học tại ĐHQGHN...

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN và TS. Hàn Mạnh Tiến đều nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này khi việc gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động đã, đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục và đào tạo nước ta. Hai ông bày tỏ tin tưởng việc triển khai các hoạt động trong thời gian tới sẽ góp phần tạo dựng một nền quản trị tốt với một đội ngũ quản trị đủ năng lực và phẩm chất để vượt qua các thách thức của thực tiễn.

ĐHQGHN đã cử 7 cá nhân và Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam cử 5 cá nhân đại diện cho 2 cơ quan tham gia Ban điều phối các hoạt động hợp tác chung.

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   |