Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2009 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Hội nghị đã được tổ chức vào ngày 8/9/2009 với sự tham dự của GS.TSKH. Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo một số ban chức năng của ĐHQGHN.

So với năm học 2007 - 2008, các chỉ tiêu thuộc các mảng hoạt động của Nhà trường năm học 2008 - 2009 đều tăng, các hạn chế của năm học trước đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, vẫn còn có những nhiệm vụ hoàn thành chậm tiến độ hoặc chưa triển khai dứt điểm. Để khắc phục tình trạng này, trong năm học tới trường đã đề ra một số giải pháp trong đó chú trọng công tác phân bổ kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ nhằm kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã chúc mừng những thành tích của Trường ĐHKT năm học vừa qua. GS. Vũ Minh Giang nhấn mạnh: “Trường ĐHKT đã có những bước đi mang tính đột phá và đã đạt những thành tựu bước đầu nhưng rất đặc sắc trên 3 phương diện: đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Nhà trường đã tìm tòi để có được những bước đi ban đầu trên con đường khẳng định vị thế của mình”.

GS. Vũ Minh Giang đã gợi mở thêm một số điểm trong định hướng phát triển của nhà trường, trong đó nhấn mạnh việc gắn chặt hơn nữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, tạo nên những đột phá trong nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt Báo cáo kinh tế thường niên năm 2010, đưa kết quả nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn cuộc sống…

GS.TSKH Vũ Minh Giang đã trao Giấy khen của Đảng uỷ ĐHQGHN cho Chi bộ Khối Hiệu bộ và 8 cá nhân thuộc Trường ĐHKT; trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 5 cá nhân và Giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp ĐHQGHN cho 10 cá nhân đạt nhiều thành tích trong năm học 2008 - 2009.

Năm học 2009 - 2010, Trường ĐHKT tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

1. Ưu tiên mọi nguồn lực để củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo: 16+23, chất lượng cao theo cách tiếp cận CDIO.

2. Xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu xuất sắc. 

3. Củng cố và khai thác hiệu quả các đối tác có tiềm năng đã ký MOU.

4. Quy hoạch, kiện toàn, phát triển các loại nhân lực đảm bảo tính chuyên nghiệp, thu hút cán bộ giỏi, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành, đầu đàn.

5. Quy hoạch, nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thực hiện đồng bộ tin học hoá trong quản lý điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO.

6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông, xuất bản chuyên san Kinh tế bằng tiếng Anh.

7. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Áp dụng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn để kiểm định theo chuẩn quốc tế với các chương trình đào tạo chiến lược (đề án 16+23) và chất lượng cao.

8. Chuyên nghiệp hoá công tác kế hoạch, nâng cao hiệu quả phân bổ các nguồn lực, nâng cao thu nhập cán bộ viên chức của Trường.

9. Tăng cường thực hiện kỷ cương trong các hoạt động  và Phát triển văn hoá cộng đồng để thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu của Trường.

Tại hội nghị, các cán bộ, viên chức nhà trường đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm thực hiện thành công kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 và xây dựng Nhà trường ngày càng ổn định, phát triển.

 Lưu Mai - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   |