Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phối hợp công tác tranh tra, kiểm tra trong ĐHQGHN
Hội nghị đã được ĐHQGHN tổ chức ngày 27/10/2009, tại Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Phát triển Đô thị Đại học.

PGS.TS Phạm Trọng Quát – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Theo PGS.TS Trần Kim Đỉnh – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, hiện ĐHQGHN có 4 tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác nhau liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra là Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Thanh tra nội bộ và Thanh tra nhân dân.

Nhiều năm qua, các ban của Đảng và ban chức năng của ĐHQGHN có sự phối hợp chặt chẽ. Công tác thanh tra và kiểm tra cũng đã có sự phối hợp, liên thông nhưng hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra chưa rõ chức năng nhiệm vụ và không ít lãnh đạo đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác này.

PGS.TS Trần Kim Đỉnh cũng nêu chi tiết nội dung một số văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra tại ĐHQGHN.

Một số đại biểu cho rằng, các đơn vị thuộc ĐHQGHN nên có cơ cấu tổ chức thanh tra thống nhất (tương đối) và ĐHQGHN nên có sự điều phối thống nhất trong lĩnh vực này. Hiện lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị thuộc ĐHQGHN còn mỏng và chưa có nhiều sự liên thông, liên kết giữa các đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Trọng Quát đã khái quát những kết quả mà ĐHQGHN thực hiện được trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra thời gian qua đồng thời chỉ ra một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.

PGS.TS Phạm Trọng Quát đặc biệt nhấn mạnh đến sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị của ĐHQGHN. Theo Phó Giám đốc cần hình thành mạng lưới các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong ĐHQGHN có trình độ và tinh thần trách nhiệm. ĐHQGHN nên xây dựng văn bản quản lý chung trong đó tôn trọng sự tự chủ của các đơn vị thành viên.

Thời gian tới, PGS.TS Phạm Trọng Quát cũng lưu ý các đơn vị của ĐHQGHN cần tăng cường công tác thông tin, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và thực hiện tốt việc liên thông, liên kết để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cá nhân, tổ chức làm công tác thanh tra trong toàn ĐHQGHN.

 Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |