Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam
Đây là chủ đề hội thảo khoa học do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên Lí luận chính trị, ĐHQGHN tổ chức ngày 15/5/2010, nhân dịp kỉ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 -19/5/2010).

Tham dự Hội thảo có GS.TS Vũ Văn Hiền – UV TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Giám đốc TT Đào tạo & Bồi dưỡng giảng viên LLCT; GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN cùng nhiều nhà khoa học có uy tín trong và ngoài ĐHQGHN.

Hội thảo đã nhận được gần 80 bài tham luận tập trung vào các vấn đề cơ bản: giá trị và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; những đóng góp và ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc, quốc tế và thời đại,…

Các nhà khoa học đã trình bày tham luận, trao đổi và làm sáng tỏ Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết tinh tinh hoa văn hóa của dân tộc, của thời đại mà còn là hiện thân của sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đó không chỉ là kim chỉ nam cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn đã qua mà còn tiếp tục cổ vũ cho con đường cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng tiếp theo, đặc biệt là trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở rộng hợp tác kinh tế - quốc tế hiện nay.

Hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam giúp chúng ta nâng cao nhận thức và hiểu sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa to lớn của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với con đường phát triển Việt Nam. Từ đó vận dụng sáng tạo Tư tưởng của Người để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Trong khuôn khổ của hội thảo, GS.TS Mai Trọng Nhuận đã trao Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lí luận chính trị cho GS.TS Vũ Văn Hiền.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   |