Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thanh niên, lối sống thanh niên: những vấn đề chung
Ngày 19/6/2010, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thanh niên, lối sống thanh niên: những vấn đề chung”.

Đây là hội thảo lần thứ nhất trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp nhà nước do PGS.TS Phạm Hồng Tung làm Chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm KX03/06-10 về văn hóa và con người Việt Nam.

Mục tiêu của Đề tài nghiên cứu là làm rõ thực trạng và các xu hướng biến đổi chủ yếu lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm xây dựng lối sống thanh niên Việt Nam lành mạnh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu đã sơ bộ công bố những kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo PGS.TS Phạm Hồng Tung, đề tài hứa hẹn sẽ có những đóng góp mới về học thuật trên ba phương diện: thứ nhất là những đóng góp mới về phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận trong nghiên cứu về thanh niên, trong đó đặc biệt là cách tiếp cận liên ngành đối với quá trình hình thành, phát triển nhân cách và định hướng lối sống theo lý thuyết xã hội hóa và tương tác biểu trưng. Thứ hai, với cách tiếp cận mới và dựa trên kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, cùng với sự tham khảo rộng rãi các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đề tài đã cung cấp luận cứ khoa học chắc chắn cho việc đánh giá tình hình thanh niên nước ta một cách khoa học, cập nhật và đa diện. Thứ ba, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, sẽ nêu ra những quan điểm và giải pháp thực tiễn nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác thanh niên theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TƯ.

Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học có uy tín trong và ngoài ĐHQGHN và đại diện lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu về thanh niên, một số cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc ĐHQGHN đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan.

Sau Hội thảo, nhóm nghiên cứu tiếp tục triển khai để hoàn chỉnh sản phẩm, kịp thời nghiệm thu Đề tài trong năm nay.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   |