Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hội thảo Xây dựng luận chứng đa dạng sinh học Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày 16-17/9/2005, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng luận chứng Đa dạng Sinh học Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trình UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2”.

Tham dự hội thảo có hơn 40 đại biểu, đại diện cho lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; về phía các cơ quan Trung ương có đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hoá - Thông tin, đại diện lãnh đạo và các nhà khoa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường - ĐHQGHN, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Trường Đại học Sư phạm Vinh.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về địa chất - địa mạo ngày 5/7/2003. Hội thảo lần này nhằm đóng góp ý kiến xây dựng hồ sơ để trình UNESCO xét duyệt Di sản thiên nhiên thế giới cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ 2 theo tiêu chí đa dạng sinh học. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường - ĐHQGHN đã được tỉnh mời là cơ quan tư vấn khoa học xây dựng đề cương.

Sau khi nghe 3 báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Hội thảo đã sôi nổi trao đổi ý kiến, thảo luận về chuyên môn cũng như góp ý cho bản Đề cương xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Vườn quốc gia cũng như các nhà khoa học đều có quyết tâm và nhất trí cao xây dựng hồ sơ về đa dạng sinh học để đệ trình UNESCO phê duyệt Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm tới.

 Tin: Phạm Việt Hưng - ảnh: Lê Khắc Quyết
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :