Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Tháng 12/2006: 13 đề tài NCKH được ĐHQGHN nghiệm thu
Trong tháng 12/2006, có 13 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu. Cụ thể như sau:

1. Đề tài “Xây dựng quy trình xử lý mẫu và phân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ clo trong mẫu trầm tích và sinh học tại khu vực cảng Hải Phòng và ven biển Thanh Hoá”. Mã số: QG.05.13. Chủ trì: GS.TS. Phạm Hùng Việt, Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo màng mỏng dẫn ion ứng dụng trong kỹ thuật sensơ”. Mã số: QG.04.26. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Khoa Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài “Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học từ các cây thuốc của Việt Nam”. Mã số: QT.06.19. Chủ trì: TS. Phan Minh Giang, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và bước đầu thăm dò công nghệ nuôi trồng mộc nhĩ (Auricularia sp)”. Mã số: QT.05.42. Chủ trì: ThS. Đoàn Văn Vệ, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Xây dựng hệ thống các dịch vụ điện tử phục vụ học tập và nghiên cứu của sinh viên”. Mã số: QC.04.05. Chủ trì: ThS. Nguyễn Trí Thành, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Đạt.

6. Đề tài “Tính toán hiệu năng cao và ứng dụng vào bài toán mô phỏng động lực phân tử”. Mã số: QC.05.01. Chủ trì: TS. Nguyễn Hải Châu, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Tự do hoá tài chính: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”. Mã số: QG.04.25. Chủ trì: PGS.TS. Trần Thị Thái Hà, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

8. Đề tài “Di cư lao động nữ từ nông thôn ra thành phố: Phụ nữ ngoại tỉnh lang thang bán hàng rong trên các đường phố Hà Nội”. Mã số: QG.04.30. Chủ trì: PGS.TS. Trần Thị Minh Đức, Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Việt Nam trong mối quan hệ giữa các nước Liên Xô - Mỹ và Trung Quốc (1954 - 1973) qua các tư liệu bằng tiếng Việt”. Mã số: QX.03.10. Chủ trì: TS. Trần Văn La, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt một số vấn đề lý luận và phương pháp cơ bản”. Mã số: QN.03.10. Chủ trì: PGS.TS. Lê Hùng Tiến, Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Phương pháp dạy học thực hành tiếng Anh kết hợp 4 kỹ năng và 3 thành tố ngôn ngữ cho sinh viên năm thứ nhất hệ cử tuyển, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ”. Mã số: QN.04.04. Chủ trì: ThS. Tôn Thị Thu Nguyệt, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Nghiên cứu đối chiếu nghi thức chào hỏi trong tiếng Nga và tiếng Việt”. Mã số: QN.04.07. Chủ trì: ThS. Phạm Hiền Hạnh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Khá.

13. Đề tài “Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong một số lĩnh vực pháp luật ở Việt Nam hiện nay”. Mã số: QG.03.11. Chủ trì: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, Khoa Luật - ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

 Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :