Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
GS.TSKH Vũ Minh Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2006 - 2011
Ngày 6/11/2007, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4167 QĐ/KHCN về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2006 – 2011.

Theo đó, GS.TS. Mai Trọng Nhuận, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2006 – 2011; cử GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2006 – 2011.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :