Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
17 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu trong tháng 4/2009

1. Đề tài “Cơ sở tâm lý học dạy học ngoại ngữ”, mã số QN.08.08. Chủ trì: PGS. TS. Trần Hữu Luyến, Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kỹ năng đọc tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ ở ĐHQGHN”, mã số QG.06.22. Chủ trì: TS. Dương Thị Nụ, Khoa Ngoại ngữ không chuyên, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài “Phát thanh trong sự cạnh tranh với các phương tiện thông tin đại chúng”, mã số QX.03.13. Chủ trì: TS. Đặng Thu Hương, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Những xu hướng lãng mạn trong văn học Nga cuối thế kỷ XIX”, mã số QX.05.20. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Thực hành tham vấn và trị liệu tâm lý: thực trạng và giải pháp”, mã số QX.07.06. Chủ trì: PGS.TS. Trần Thị Minh Đức, Khoa Tâm lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Những tác động của tự đánh giá trong kiểm định chất lượng trường đại học đối với cán bộ và giảng viên các trường đại học thuộc khu vực Hà Nội tham gia kiểm định chất lượng trong năm 2005 - 2006”, mã số QCL.06.01. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài "Nghệ thuật tuyên truyền giáo dục lý tưởng đạo đức và hướng nghiệp cho tuổi trẻ trên báo chí Đoàn thanh niên”, mã số QG.06.34. Chủ trì: PGS.TS. Đinh Hường, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

8. Đề tài “Tác động của công nghiệp hóa tới việc làm của nông thôn Việt Nam”, mã số QK.07.03. Chủ trì: ThS. Trần Quang Tuyến, Trường Đại học Kinh tế. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phát tín hiệu hỏi dùng trong thiết bị nhận biết chủ quyền quốc gia”, mã số QG.07.26. Chủ trì: TS. Bạch Gia Dương, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa đặc điểm ngọc học của ruby, saphia và đá chứa mỏ Lục Yên, Trúc Lâu tỉnh Yên Bái”, mã số QT.08.48. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Minh Thuyết, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

11. Đề tài “Xác định lượng vết kim loại nặng trong nước tự nhiên và một số đối tượng sinh học bằng phương pháp điện hoá hoà tan hấp phụ”, mã số QG.07.09. Chủ trì: PGS. TS. Hoàng Thọ Tín, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo TiO2 trên vật liệu mang”, mã số QG.07.10. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Bích Lộc, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Nghiên cứu chiết tách, tính chất và biến tính polysaccharid từ rong biển làm phụ gia chế biến, bảo quản thực phẩm”, mã số QG.07.08. Chủ trì: do PGS. TS. Vũ Ngọc Ban, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Thử nghiệm dự báo quỹ đạo bão trên biển Đông bằng mô hình BARO”, mã số QT.08.51. Chủ trì: ThS. Hoàng Thanh Vân, Khoa Khí tượng Thuỷ văn, Hải Dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

15. Đề tài “Ảnh hưởng của nồng độ và nhiệt độ lên kích thước hạt và tính chất của hạt nano Si-Ag”, mã số QT.08.29. Chủ trì: do ThS. Nguyễn Đức Thọ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài “Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý - điều hành - giảng dạy theo tín chỉ của Bộ môn GDTC trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội”, mã số QT.08.64. Chủ trì: do ThS. Ngô Quang Huy, Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

17. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường “Đánh giá biến động tài nguyên và môi trường vùng Đồng bằng Sông Hồng trong thời kỳ đầu hội nhập kinh tế thế giới. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, mã số QMT.07.03. Chủ trì: do PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

 Ban KHCN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :