Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Lấy đào tạo sau đại học chất lượng cao là hoạt động ưu tiên
Hội thảo "Xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN" được tổ chức ngày 23/1/2010 dưới dự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện Bộ KH&CN, Bộ Tài nguyên – Môi trường cùng các nhà khoa học đang công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Tại hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi tập trung thảo luận vào một số nội dung: Định hướng và nguyên tắc phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, loại hình và tiêu chí xây dựng, phát triển và đánh giá nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN; Kinh nghiệm xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh; Điều kiện và những giải pháp phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, nhóm nghiên cứu mạnh đã được ĐHQGHN chú trọng đầu tư phát triển và xem đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng và năng lực nghiên cứu, tiếp cận tới các chuẩn mực quốc tế. Trên thực tế, các nhóm nghiên cứu mạnh của ĐHQGHN đã tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị cao, bên cạnh đó đã đóng góp tích cực vào hiệu quả đào tạo của ĐHQGHN.

Cũng theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, hoạt động của nhóm nghiên cứu dựa trên nguyên tắc phát triển tự nhiên, tinh thần làm việc tự nguyện nhưng cần phải được tổ chức chặt chẽ. Tuy nhiên, để thực sự phù hợp với hoạt động KHCN, nhóm nghiên cứu phải mềm dẻo về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động. Đồng thời hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN phải lấy đào tạo sau đại học chất lượng cao là hoạt động ưu tiên.

Để nhóm nghiên cứu mạnh thực sự tạo nên những “đột phá” về chất trong nghiên cứu cũng như trong công tác đào tạo, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho biết, ĐHQGHN sẽ đầu tư xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu được sử dụng cơ sở vật chất, bồi dưỡng cán bộ, tạo cơ chế liên thông, tạo cơ sở pháp lý cho chế độ khen thưởng và những biện pháp ưu tiên cho nhóm nghiên cứu. Xây dựng các tiêu chí tuyển chọn và đánh giá sản phẩm. Mặt khác, nhómnghiên cứu mạnh sẽ được đầu tư kinh phí theo phương thức giao nhiệm vụ kèm kinh phí (top-down); Cấp kinh phí cho các đề tài, dự án có giá trị do nhóm đề xuất (bottom up); Đầu tư kinh phí khởi động hoặc xây dựng dự án đấu thầu có qui mô lớn hoặc hỗ trợ cho việc hoàn thiện, nâng cao giá trị sản phẩm (seed funding).

Trước mắt, các nhóm nghiên cứu cần nhanh chóng xây dựng hướng nghiên cứu chiến lược, đề xuất các nhiệm vụ đề nghị cấp kinh phí, đồng thời tìm hiểu các nhiệm vụ của ĐHQGHN để chủ động đề xuất nhận thực hiện hoặc sẵn sàng nhận thực hiện nhiệm vụ”, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho biết.

  • Video

 Đức Phường - Huy Chiến - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :