Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Nghiệm thu đề tài cấp nhà nước: "Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và quản lí nhà nước đặc thù của các đô thị trực thuộc Trung ương"
Ngày 28/5/2010, tại Trường ĐHKHXH&NV đã diễn ra Hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp nhà nước Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và quản lí Nhà nước đặc thù của các đô thị trực thuộc Trung ương ở nước ta, mã số KX02-03/06-10 do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc – Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN làm Chủ nhiệm.

Sau gần 3 năm triển khai, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát trong nước và quốc tế; tổ chức 5 hội thảo khoa học và công bố nhiều kết quả nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Quá trình thực hiện các nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài đã tập hợp được 26 nhà khoa học và nhiều cán bộ cùng tham gia.

Báo cáo kết quả nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài đã làm rõ những quan niệm chung, phương pháp luận và cách tiếp cận vấn đề làm cơ sở đi sâu nghiên cứu về mô hình tổ chức, thể chế quản lí, quy hoạch đô thị, quản lí kinh tế tài chính, quản lí cư dân xã hội, quản lí văn hóa lối sống, đô thị ở mỗi đô thị trực thuộc Trung ương nói riêng và ở cả hệ thống đô thị trực thuộc Trung ương nói chung.

Đề tài còn làm rõ được tính đặc thù của mỗi đô thị cũng giống như của cả hệ thống các đô thị, tính toán một cách khách quan các cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, thực trạng của 5 đô thị trực thuộc Trung ương và của đất nước, cũng như tất cả các yếu tố tác động để có cơ sở cho việc xây dựng mỗi mô hình tổ chức và quản lí một đô thị cụ thể và làm cơ sở bàn thảo xây dựng mô hình tổ chức và quản lí nhà nước đặc thù chung cho tất cả các đô thị trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn tổ chức và quản lí Nhà nước các đô thị trực thuộc Trung ương, Chủ nhiệm đề tài đã đề xuất 3 phương án xây dựng mô hình tổ chức và quản lí Nhà nước đặc thù các thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước nghiệm thu đánh giá các kiến nghị của đề tài đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển đô thị và sự phát triển của đất nước. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước xếp loại xuất sắc.

 Bùi Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :