Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
13 đề tài nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN được nghiệm thu tháng 5/2005
Trong tháng 5/2005, ĐHQGHN đã tổ chức nghiệm thu 13 đề tài nghiên cứu khoa học do các cán bộ, viên chức thuộc ĐHQGHN đảm nhiệm.

Cụ thể như sau:

1. Đề tài: "Khảo sát một số hư từ tiếng Việt về mặt nghĩa học và dụng học". Mã số: CB.02.06. Chủ trì: GS.TS. Đoàn Thiện Thuật - Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển. Xếp loại: Khá.

2. Đề tài: “Những quan điểm cơ bản của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp và liên minh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH". Mã số: CB.01.35. Chủ trì: TS. Phạm Ngọc Thanh - Bộ môn Khoa học Quản lý Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài: "Xây dựng bộ công cụ nghiên cứu thực trạng thói quen hoạt động trí óc của học sinh trung học phổ thông". Mã số: QS.03.02. Chủ trì: TS. Đinh Thị Kim Thoa - Khoa Sư phạm ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài: "So sánh pháp luật về quản trị công ty của một số nước trên thế giới - bài học kinh nghiệm và kiến nghị giải pháp hoàn thiện". Mã số: QG.04.23. Chủ trì: PGS.TS Phạm Duy Nghĩa - Khoa Luật ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài: “Tư tưởng chính trị phương Tây cổ đại”. Mã số: CB.01.34. Chủ trì: TS. Lưu Minh Văn - Bộ môn Khoa học quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài: “Một số đặc trưng tính toán và độ phức tạp tính toán trên máy Blum-Shub-Smale và trên cấu trúc đại số". Mã số: QT.04.01. Chủ trì: PGS.TS. Trần Thọ Châu - Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

7. Đề tài: "Xây dựng phần mềm dạy học trong Hoá học". Mã số: QT.01.37. Chủ trì: TS. Lê Kim Long - Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài: "Chế tạo và khảo sát một số tính chất của màng ZnO:Al và màng ZnO:Mn bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron". Mã số: QT.03.05. Chủ trì: PGS.TS. Tạ Đình Cảnh - Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài: "Nghiên cứu thử nghiệm một mô hình thị giác máy tính của robot thông minh hoạt động tự quản trị". Mã số: QG.03.03. Chủ trì: TS. Trần Quang Vinh - Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài: "Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật di truyền phân tử phục vụ phân loại và xác định đặc trưng loài/chủng ở nấm Ganoderma spp. và Poria cocos". Mã số: QG.02.14. Chủ trì: GS.TS Lê Đình Lương - Trung tâm Công nghệ Sinh học ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài: "Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất chứa vòng Thiazol". Mã số: QT.01.09. Chủ trì: PGS.TS. Trần Thạch Văn - Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài: "Hoàn chỉnh công nghệ sử dụng vật liệu composite trên cơ sở polyamid thứ phẩm từ các nhà máy dệt lưới đánh bắt cá đã qua sử dụng làm bánh xe chịu lực ma sát". Mã số: SXT1/2000. Chủ trì: GS.TS. Ngô Duy Cường - Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Kết quả: Tốt.

13. Đề tài: "Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ Việt Nam". Mã số: KC.09.12. Chủ trì: GS.TS. Lê Đức Tố - Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Kết quả: Đạt.

 Ban KHCN - ĐHQGHN -Ảnh: Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 172, tháng 6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :