danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:31:36 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Chung
Ký hiệu : 244/2005/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 06/10/2005
Trích yếu : Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội