danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 06:26:54 Ngày 07/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 2930/QĐ-HĐ
Ngày ban hành : 04/10/2021
Trích yếu : Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn là thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018-2023
Cơ quan ban hành : Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội