danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 13:08:36 Ngày 02/04/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hướng dẫn
Ký hiệu : 633/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 16/03/2022
Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời việc sử dụng kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội