TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 22/02/2012 GMT+7
ĐHQGHN tham gia Ban chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ
Ngày 17/2/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
Ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện nhân làm Trưởng ban. Giám đốc ĐHQGHN tham gia Ban Chỉ đạo.
Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo bao gồm: Tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng về phương hướng, nội dung, cơ chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ; Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học , công nghệ; Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 VNU Media - Cổng TTĐT Chính phủ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ