TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 23/02/2012 GMT+7
Thành lập Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 5/12/2011, ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 3618/QĐ-TCCB về việc thành lập Bệnh viện ĐHQGHN.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
>>> Xem toàn văn quyết định 3618/QĐ-TCCB.
Bệnh viện ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) là bệnh viện công lập trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý chuyên môn của Khoa Y Dược ĐHQGHN.
Bệnh viện là đơn vị hạch toán độc lập, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; hoạt động theo phương thức xã hội hóa, được phép huy động vốn dưới dạng góp cổ phần để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Bệnh viện có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:
1. Chức năng
Bệnh viện có chức năng khám, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, cung cấp các dịch vụ và kỹ thuật y, dược chất lượng cao; tham gia đào tạo và là cơ sở thực hành cho đào tạo nguồn nhân lực y tế theo các quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
2.1. Khám, chữa bệnh
a) Khám bệnh, cấp cứu, chẩn đoán và điều trị nội trú, điều trị ngoại trú cho mọi đối tượng người bệnh, kể cả người nước ngoài.
b) Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị người bệnh theo các quy định của Bộ Y tế.
c) Áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại để thực hiện các loại hình dịch vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc từ xa theo yêu cầu.
d) Khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước.
2.2. Đào tạo
a) Tham gia đào tạo tại Khoa Y Dược và các đơn vị đào tạo liên quan trong ĐHQGHN.
b) Bệnh viện là cơ sở thực hành của Khoa Y Dược ĐHQGHN, có nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ giữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh để đưa các kỹ thuật y học tiên tiến vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng.
c) Tiếp nhận, tham gia quản lý sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, bác sĩ nội trú của Khoa Y Dược ĐHQGHN đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện theo các quy định của Bộ Y tế và ĐHQGHN về mối quan hệ công tác giữa Bệnh viện thực hành và cơ sở đào tạo.
d) Tổ chức công tác đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và của các cán bộ, viên chức y tế có yêu cầu.
đ) Tổ chức đào tạo, bổ túc nghiệp vụ, sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề y dược theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.
2.3. Nghiên cứu khoa học
a) Tổ chức thực hiện các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ thuộc các lĩnh vực của y học, dược học, khoa học sức khỏe, công nghệ và kỹ thuật y học…; tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học sức khỏe.
 
b) Liên kết, hợp tác với các ngành khoa học cơ bản và công nghệ cao của ĐHQGHN, tư vấn xác định, lựa chọn ưu tiên công nghệ cao, kỹ thuật mũi nhọn, vấn đề cấp bách của xã hội để triển khai nghiên cứu phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhân rộng.
c) Thực hiện các chương trình hợp tác, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
2.4. Phòng, chống dịch bệnh
­­­Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ĐHQGHN để thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt; phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên nhiệm vụ phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Bộ Y tế và của ĐHQGHN.
2.5. Chỉ đạo tuyến
a) Xây dựng và phát triển mạng lưới các cơ sở y tế tuyến dưới để tăng cường hệ thống thực hành cho sinh viên; tham gia với các cơ sở y tế tuyến dưới tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan.
b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế.
2.6. Hợp tác quốc tế
Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo và NCKH; trao đổi khoa học và chuyển giao tri thức; phát triển các mối quan hệ với cộng đồng, các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở địa phương và trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực y tế.
2.7. Quản lý Bệnh viện
a) Thực hiện chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đúng pháp luật.
b) Tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động của Bệnh viện theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện do Giám đốc ĐHQGHN ban hành và các quy định của pháp luật.
c) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện; quản lý kinh tế trong Bệnh viện theo đúng các quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN về thu, chi của Bệnh viện.
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.
Quy mô và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện
1. Quy mô của Bệnh viện
Bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh (giai đoạn 1 có quy mô 100 giường bệnh tại cơ sở của ĐHQGHN ở nội thành Hà Nội; giai đoạn 2 có quy mô hoàn chỉnh tại cơ sở của ĐHQGHN ở Hòa Lạc).
2. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện gồm:
2.1. Hội đồng Quản trị Bệnh viện.
2.2. Ban Giám đốc Bệnh viện.
2.3. Ban Kiểm soát.
2.4. Các Hội đồng chuyên môn:
a) Hội đồng Khoa học - Công nghệ.
b) Hội đồng Thuốc - Điều trị.
c) Hội đồng Đạo đức.
2.5. Các phòng chức năng:
a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
b) Phòng Tổ chức - Nhân sự.
c) Phòng Điều dưỡng.
d) Phòng Tài chính - Kế toán.
2.6. Các đơn vị trực thuộc:
a) Khoa Khám bệnh.
b) Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.
c) Khoa Nội - Nhi.
d) Khoa Ngoại - Sản.
đ) Khoa Liên chuyên khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt.
e) Khoa Xét nghiệm.
f) Khoa Dược.
g) Khoa Chống nhiễm khuẩn Bệnh viện.
h) Phòng Khám đa khoa chất lượng cao (tại đường Lương Thế Vinh).
i) Trung tâm Kỹ thuật cao.
j) Trung tâm Tương đương sinh học (đơn vị hợp tác).
k) Nhà thuốc Bệnh viện.
l) Ban Quản lý dự án Bệnh viện cơ sở Hòa Lạc.
m) Các khoa, phòng và trung tâm khác (nếu cần thiết).
Quy mô và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế và quy hoạch phát triển Bệnh viện trở thành Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn hạng đặc biệt của Bộ Y tế, phấn đấu từng bước đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Giám đốc ĐHQGHN quyết định việc điều chỉnh quy mô và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Bệnh viện.

 

 VNU Media - Ban Tổ chức Cán bộ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ