TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 18/08/2014 GMT+7
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ năm 2015 của Chương trình Tây Bắc

Kính gửi:                         

- Các Bộ, Ban, Ngành Trung ương;

- UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;

- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

- Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;

- Các đơn vị thành viên và trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Các Học viện, Đại học, Trường Đại học, Viện nghiên cứu và Trung tâm nghiên cứu;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng gửi tới Quý cơ quan thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" năm 2015. Để các đề xuất được thiết thực, hiệu quả và khả thi, ĐHQGHN kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm đề xuất nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được phê duyệt (Phụ lục gửi kèm) và phù hợp định hướng, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, Ban, Ngành và địa phương.

Đề xuất được thuyết minh theo mẫu gửi kèm (Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN được đăng tải trên trang: taybac.vnu.edu.vn) và được gửi về Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Phòng 404, Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và bản mềm qua địa chỉ email: khcntaybac@vnu.edu.vn.

Thời hạn nhận đề xuất: Trước ngày 15 tháng 08 năm 2014.

Đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi cho các tập thể, cá nhân các nhà khoa học thuộc Quý cơ quan được biết.

Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo./.


 MT - VP Chương trình Tây Bắc
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược