TIN TỨC & SỰ KIỆN
00:00:00 Ngày 14/08/2013 GMT+7
Thông tin về Chương trình KH&CN cấp Nhà nước Phát triển bền vững vùng Tây bắc
Khái quát thông tin về Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước Phát triển bền vững vùng Tây bắc.

Các văn bản liên quan:

Vùng Tây Bắc - phạm vi chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tây Bắc gồm 12 tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang) và 21 huyện phía tây của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây cũng là địa bàn sinh sống của trên 11,6 triệu người thuộc hơn 30 dân tộc anh em, trong đó khoảng 63% là đồng bào các dân tộc thiểu số.
Vùng Tây Bắc giàu có tiềm năng, với lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu. Đây là nơi có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu đối với sự phát triển bền vững của Vùng và của cả nước. Bên cạnh đó, đây còn là vùng có nguồn tài nguyên văn hóa - nhân văn to lớn và phong phú, đặc biệt là kho tàng tri thức bản địa và di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của đồng bào các dân tộc, như Thái, Mường, H’mông, Dao, Tày, Nùng vv… Đây cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử và danh thắng nổi tiếng thế giới. Trong lịch sử cũng như hiện tại, vùng Tây Bắc luôn luôn có vị thế địa - chính trị vô cùng quan trọng, liên quan mật thiết đến sự hưng thịnh, tồn vong của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay Tây Bắc là một trong những vùng đang phải đương đầu với những khó khăn gay gắt và phức tạp nhất.
Nhận rõ tầm quan trọng của địa bàn chiến lược này, nhằm góp phần xây dựng vùng Tây Bắc phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã chuẩn y đề xuất của Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Chỉ đạo Tây Bắc về việc tổ chức triển khai Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc".
Đây là chương trình KH&CN có tính liên ngành, liên lĩnh vực, tính hướng đích và ứng dụng cao, nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc giải quyết những vấn đề cơ bản và nóng bỏng nhất đang đặt ra trong thực tiễn, nhằm giải phóng các tiềm năng, tháo gỡ khó khăn, phát huy cao độ các nguồn lực, tạo nên xung lực mạnh mẽ trong quá trình phát triển bền vững của vùng Tây Bắc. Chương trình có bốn mục tiêu cơ bản sau đây:
1.Cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ điều chỉnh, xây dựng, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển bền vững, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc.
2. Đề xuất các mô hình sinh kế, phát triển kinh tế phù hợp cho một số tiểu vùng, liên vùng, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức tăng trưởng kinh tế của vùng Tây Bắc.
3. Đề xuất, chuyển giao các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.
4. Xác định nhu cầu đào tạo và đề xuất giải pháp phù hợp thực hiện phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc.
Đại học Quốc gia Hà Nội được giao làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan khoa học, các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai Chương trình từ năm 2013 đến năm 2018. Ban Chủ nhiệm Chương trình gồm 11 người do PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN - làm Chủ nhiệm.
Lộ trình cơ bản triển khai Chương trình được dự kiến như sau:
Giai đoạn 1, từ 2013 đến 2015
Xác định, tuyển chọn, xét chọn và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Chương trình theo định hướng:
- Triển khai nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, điều tra bổ sung để đến năm 2014 có được bộ cơ sở dữ liệu tích hợp về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế, văn hóa, xã hội, nguồn nhân lực, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng Tây Bắc, làm cơ sở đề xuất xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển các tiểu vùng, liên vùng và cho toàn vùng Tây Bắc.
- Đồng thời với nghiên cứu, điều tra bổ sung, cần đẩy mạnh rà soát các nghiên cứu đã có, các mô hình thực tiễn thành công để lựa chọn những kết quả, mô hình, công nghệ phù hợp với điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và trình độ phát triển của các địa phương để chuyển giao, đưa vào triển khai ứng dụng sớm trong thực tiễn, đặc biệt là trong một số vấn đề bức thiết hiện nay như quốc phòng - an ninh, dân tộc và thiên tai.
- Xác định nhu cầu đào tạo của từng địa phương trong vùng; trên cơ sở đó đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan xác định các mô hình, giải pháp phù hợp để phát triển nguồn nhân lực cho vùng Tây Bắc. Huy động đội ngũ giảng viên của ĐHQGHN, Đại học Thái Nguyên, các trường đại học trong vùng Tây Bắc và các cơ sở giáo dục đào tạo khác triển khai ngay các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành, huyện, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp của các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc.
Giai đoạn 2, từ 2016 đến 2018
Tập trung đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ theo 4 nhóm nội dung của Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt vào thực tiễn để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Bắc.
Với khẩu hiệu "Tất cả vì Tây Bắc phát triển bền vững!" Đại học Quốc gia Hà Nội và đội ngũ các nhà khoa học trong cả nước cam kết mang hết tâm huyết, trí tuệ cố gắng triển khai thành công Chương trình. Chương trình hy vọng và tin tưởng sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ Khoa học và công nghệ, các bộ ngành hữu quan, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng thuận, giúp đỡ và hợp tác của chính quyền và nhân dân các dân tộc trong vùng Tây Bắc.
 VNU Media - Văn phòng Chương trình Tây bắc
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
 • Không có bài nào cũ hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ