ABOUT VNU
Home   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   VNU Council
VNU's Board

VNU’s Board
VNU’s Chairman: Prof.Dr. Phùng Xuân Nhạ – VNU’s President
Members of VNU’s Board
1
Prof.Dr. Phùng Xuân Nhạ
VNU’s President
2
Prof.Dr Nguyễn Hữu Đức
VNU’s Vice President
3
Assoc.Prof.Dr Nguyễn Kim Sơn
VNU’s Vice President
4
Assoc.Prof.Dr Bùi Duy Cam
Rector of University of Science
5
Prof.Dr Nguyễn Văn Khánh
Rector of University of Social Science and Humanities
6
Prof.Dr Nguyễn Hòa
Rector of University of Languages and International studies
7
Assoc.Prof.Dr Nguyễn Ngọc Bình
Rector of University of Engineering and Technology
8
Assoc.Prof.Dr Nguyễn Hồng Sơn
Rector of University of Economics and Business
9
Prof.Dr Lê Kim Long
Rector of University of Education
10
Assoc.Prof.Dr. Phạm Hồng Tung
Director of Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences
11
Dr. Dương Văn Hợp
Director of Institute of Microbiology and Biotechnology
12
Dr. Nguyễn Ái Việt
Director of Institute of Information Technology
13
Prof.Dr Nguyễn Thiện Nhân
Deputy Prime Minister
14
Prof.Dr. Mai Trọng Nhuận
Senior, former VNU’s Vice President
15
Dr. Nguyễn Thế Thảo
Chairman of the Hanoi People’s Committee
16
Prof.Acad. Đào Trọng Thi
Chairman of Committee on Culture, Education, Youth and Teenager of the National Assembly
17
Dr. Lê Đình Tiến
Minister of Ministry of Science and Technology
 
Secretary of VNU’s Board
Dr. Đinh Văn Toàn
Chief of VNU Office

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: